Univerzita plánuje velkolepou stavbu v centru Ostravy. Nadčasový objekt bude žít sportem a uměním

Ostravská univerzita (OU) plánuje příští léto v centru Ostravy začít stavět nový multifunkční areál. Sloužit má studentům i široké veřejnosti. Vzniknout zde má nejen sportovní zázemí, které využijí i vědci zkoumající pohyb, ale také prostory pro uměleckou fakultu.

Pozemky na Černé louce u řeky Ostravice získala univerzita darem od města Ostravy. Jde o necelé čtyři hektary v prostorách za Divadlem Antonína Dvořáka v centru města.

V lokalitě se v současnosti nachází Miniuni (svět miniatur světových památek) a také tramvajová smyčka. To však podle primátora města Ostravy Tomáše Macury (ANO) nepředstavuje problém, neboť v obou případech město dlouhodobě připravovalo jejich přesun. 

Univerzita kvůli urychlení výstavby nevyhlásí architektonickou soutěž. „Velmi jsme si ji přáli na projekt uspořádat, v případě veřejného prostoru je tento způsob rozhodování namístě. Avšak pro vypsání kvalitní soutěže je potřeba znát předem všechny relevantní vstupy, které jsme k dispozici neměli,“ uvedla kancléřka Ostravské univerzity Monika Šumberová.

„Dar městských pozemků v hodnotě asi 42 milionů korun Ostravské univerzitě považujeme za smysluplnou investici, která přispěje k rozvoji města a celého regionu.“

Tomáš Macura (ANO)

ostravský primátor

Zástupci školy se podle svého vyjádření o přesné lokalizaci území i výši dotace dozvěděli až koncem minulého roku. „V červnu tohoto roku už musí být podán hotový projekt s platným územním rozhodnutím, což je včetně všech souvisejících činností zcela nereálný čas pro architektonickou soutěž,“ doplnila Monika Šumberová.

Nedílnou částí bude zázemí pro sport

Plánovaný sportovní areál je navržený tak, aby zde bylo možné pořádat také kulturní akce, například koncerty. Součástí architektonického návrhu je mohutné schodiště i travnatá plocha na střeše, které budou neustále přístupné veřejnosti.

„Vnitřní sportoviště budou napojena na nejmodernější IT techniku, díky čemuž získáme velmi cenná data. Ta nám pomohou posunout výzkum v oblasti lidského pohybu a zdraví či zvyšování sportovní výkonnosti o kus dopředu v mezinárodním měřítku.“

Daniel Jandačka

vedoucí Katedry studií lidského pohybu, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Vnitřní prostory nabídnou fitness sály, halu pro míčové sporty, běžeckou dráhu i lezeckou a boulderovou stěnu. U budovy vznikne venkovní fitness zóna s posilovacími prvky, hřiště na míčové sporty i atletická dráha.

Součástí je i zázemí pro vědce v podobě například spánkové, biomechanické a fyziologické laboratoře, laboratoře s magnetickou rezonancí a sonografem nebo laboratoř pro analýzu funkčního stavu organismu. V neposlední řadě zde vyrostou posluchárny pro studenty a zázemí Katedry studií lidského pohybu. 

Díky novému objektu by měly v rámci studia na OU vzniknout nové studijní programy, jako je Trenérství a sportovní výkonnost nebo Behaviorální zdraví.

„Absolventi budou umět pracovat s fyziologickými funkcemi nebo zatížením organismu prostřednictvím mobilních technologií. Zázemí nám pomůže také v našem výzkumu v oblasti příčin zranění loketního kloubu, které často předčasně ukončuje kariéru sportovců, nebo vlivu omezeného příjmu cukrů na sportovní výkon,“ vyjmenoval Daniel Jandačka, vedoucí Katedry studií lidského pohybu při Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Postaví unikátní zvukový sál

Součástí projektu je také objekt umělecké fakulty, který poskytne v první etapě zázemí pro hudební sekci a sekci designu. Ty se již podle vedení univerzity nacházejí v naprosto nevyhovujících prostorách.

V rámci výstavby vznikne mimo jiné zázemí pro Centrum digitálních technologií a design, multimediální učebna, čtyři desítky specializovaných cvičeben a učeben, zázemí pro operní studio, hudební sál, zázemí pro zvukovou režii a postprodukci a specializovaná laboratoř a výukový ateliér pro muzikoterapii.

Pro náročné posluchače se počítá s výstavbou sálu pro komorní hudbu se špičkovou akustikou. „Chceme dosáhnout unikátní akustiky už jenom tím, jak tu stavbu založíme. Bude to stavba ve stavbě, tedy betonový skelet, který bude obehnán obálkou, tím dosáhneme už vlastně unikátního odhlučnění od vibrací z běžného provozu a hluku města,“ řekla ČTK kancléřka.

V objektu by se mělo nacházet i jedno z nejmodernějších nahrávacích studií v Česku. Navíc plášť budovy bude z hliníkových trubek, které by mohly být vybaveny LED světly. Hudební produkce uvnitř budovy by se tak na fasádě objektu znázorňovala prostřednictvím světelné vizualizace.

Hotovo má být do čtyř let 

Stavbu dvou budov chce Ostravská univerzita financovat z prostředků Evropské unie, ze kterých by mohla získat téměř 900 milionů korun. Projekt musí na ministerstvo školství podat do konce června.

„Evropské finance jsou jediná možnost financování tohoto projektu v horizontu následujících deseti let, proto jsme museli jednat velmi rychle. Navíc jde o finance s pouze pětiprocentní spoluúčastí, což je pro univerzitu velmi výhodné.“

Jan Lata

rektor Ostravské univerzity

V případě, že se vše podaří, začne univerzita se stavbou příští léto. V opačném případě by se pozemky vrátily městu. Pokud vše půjde podle plánu, očekává se dokončení projektu do čtyř let.