Výstavba plavebního kanálu u Přelouče se opět oddaluje

Krajský úřad v Hradci Králové přerušil na žádost Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) na dva roky řízení o povolení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v trase plánovaného plavebního kanálu u Přelouče. Jeho stavba se tak opět oddaluje. Kanál má zajistit splavnění Labe až do Pardubic.

Video Události
video

Plavební kanál potřebuje nový posudek EIA

„Hlavní problém je, že musí proběhnout nový proces EIA, a my pro něj momentálně zajišťujeme podklady. Uvidíme, jaké z toho nakonec vyplyne technické řešení, s nímž se bude standardně pokračovat dál,“ uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Plánovaný plavební kanál u Přelouče prochází přes rezervaci Slavíkovy ostrovy, kde se podle ekologické organizace Děti Země nacházejí biotopy 44 zvláště chráněných druhů organismů.

Ekologové s přerušením řízení souhlasí, neboť bez ekologického posouzení různých variant kanálu, a to i mimo Slavíkovy ostrovy, je nelze vést. Navzdory požadavku Evropské komise vláda lokalitu Louky u Přelouče nezařadila mezi evropsky chráněná území.

V lokalitě žije podle ekologů řada chráněných živočichů a rostlin
Zdroj: ČT24

„Původní povolené výjimky ze zákona z roku 2010 byly Nejvyšším správním soudem zrušeny na podzim roku 2015, neboť nebylo prokázané, že neexistuje jiná varianta trasy kanálu, která by se těmto biotopům, které se nacházejí především na Slavíkových ostrovech, vyhnula. Takže od té doby se schvalování stavby zastavilo,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle ekologických aktivistů bude výstavba plavebního kanálu o délce téměř 3,2 kilometru stát asi 3,1 miliardy korun. ŘVC se o jeho prosazení snaží od roku 1994.

/*json*/{"map":{"lat":50.042262015273,"lng":15.58239560191351,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.04145875510308,"lng":15.582175254821777,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Jenomže kritici pochybují o výhodnosti lodní plavby v tomto úseku a na jejich stranu se před lety postavil i Nejvyšší kontrolní úřad: „Ministerstvo dopravy věrohodným způsobem neprokázalo potřebnost investic na rozvoj a modernizaci labské vodní cesty. Nepředložilo žádné doklady, které by prokazovaly míru efektivnosti celkových finančních prostředků předpokládaných na dobudování labské vodní cesty,“ uvádí zpráva NKÚ z ledna 2009.