Vláda částečně vyhověla Bruselu: Mezi chráněná území přibude jen labské údolí

Vláda po několika odkladech rozhodla o zařazení labského údolí u Děčína mezi evropsky chráněná území. Seznam požadovala rozšířit Evropská komise, Česku za to hrozilo omezení dotací. EK ovšem požadovala na seznam zařadit také druhou lokalitu: Louky u Přelouče, v tomto případě vláda nesouhlasila. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) po jednání novinářům řekl, že teď bude kabinet čekat, jak se Brusel k jeho kroku postaví.

Labské údolí – Porta Bohemica
Zdroj: ČTK Autor: Libor Zavoral

Proti vyhlášení se stavěla mimo jiné ministerstva dopravy a místního rozvoje. V obou oblastech totiž mají vzniknout důležité stavby pro splavnění Labe – v Děčíně jez a u Přelouče plavební kanál. Díky nim by mělo být Labe celoročně splavné pro nákladní lodě od německých hranic až do Pardubic.

Ministr životního prostředí Richard Brabec ovšem varoval už počátkem dubna, že pokud vláda nepřehodnotí své rozhodnutí nevyhlásit dvě nové evropsky významné lokality, hrozí Česku stamilionová pokuta a především ztráta až sedmi miliard dotací určených na rozvoj vodní dopravy. „Lokalitu doplnit musíme, protože splňuje všechny parametry doplnění na národní seznam evropsky významných lokalit,“ uvedl ministr.

Podle experta TOP 09 na životní prostředí poslance Michala Kučery je rozhodnutí vlády polovičaté a alibistické, protože doplnit obě místa na seznam Natura 2000 je povinnost. „Další dva měsíce odkladu na tom nic nezmění. Jedině, že by to byl vzkaz vlády pro stavbaře jezů: Prohráli jsme až po tuhém boji,“ uvedl.

Původně mělo Česko poslat své vyjádření o tom, zda obě lokality na seznam zařadí, do minulého úterý. Ministerstvo životního prostředí sice Brusel požádalo o prodloužení termínu o měsíc, komise však žádosti nevyhověla.

Jana Vitnerová z organizace Arnika uvedla, že nyní bude na vládě, zda komisi předloží alternativní návrh. Ocenila nicméně úsilí ministra Brabce. „Za 13 let je první ministr životního prostředí, který dokázal tuto lokalitu (kaňonovité  labské údolí) obhájit,“ uvedla Vitnerová. Zařazení údolí mezi chráněná území  ocenili také ústečtí zelení.

 

EVL – evropský protějšek národních rezervací 

Evropsky významné lokality vyhlašují členské státy EU poté, co je ze základního seznamu vybere komise. Soustava Natura 2000 má zahrnovat místa, kde žijí vzácné druhy rostlin, živočichů nebo jde o výjimečné přírodní lokality (biotopy), kvůli kterým chráněné lokality vznikají. Podle ministerstva životního prostředí má soustava „zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast“. Chráněné druhy musí být unikátní v celoevropském měřítku – na rozdíl od národních rezervací. Kromě evropsky významných lokalit jsou součástí Natury 2000 také ptačí oblasti.

Dvě oblasti, o které se pře česká vláda s Evropskou komisí, leží obě u Labe. V případě Porta Bohemica jde především o řeku samotnou – 6113 hektarů od Litoměřic po Děčín. Současně zasahuje i do okolí řeky, zejména v oblasti Českého středohoří. Mezi evropsky významné druhy v lokalitě řadí ministerstvo životního prostředí bobra a lososa.

Nové evropsky významné lokality
Zdroj: mzp.cz

Louky u Přelouče jsou potom právě tím, co napovídá název lokality, tedy loukami na labském břehu na území Přelouče a dvou sousedních obcí Břehy a Lohenice u Přelouče. Celkem zabírá pouze 75 hektarů, u obce Břehy ale zasahuje i do míst, kudy by měl vést plavební kanál pro nákladní lodi. Chráněnými druhy jsou na Přeloučsku dva motýli – modrásek bahenní a modrásek očkovaný.

Video Události
video

U Přelouče žijí dva druhy chráněných motýlů modrásků

Zařazení nových míst do Natury 2000 nenavrhuje EK takříkajíc podle toho, jak se komisaři vyspí. Jde až o završení procesu, který vyžaduje řadu odborných vyjádření. Ten vzniká na národní úrovni, v Česku konkrétně začalo základní mapování v roce 1999. Poté proběhly analýzy druhů a typů přírodních stanovišť. Až nakonec si komise vybrala lokality ze seznamu, který od státu dostala, a přenechala jejich vyhlášení státu. Původně vyhlásila vláda 863 evropsky významných lokalit, ve dvou dalších vlnách přibylo ještě zhruba 200 dalších.

Labe u Děčína
Zdroj: ČTK
Autor: Ondřej Hájek

V Česku je přes tisíc evropsky významných lokalit, jsou ve všech krajích včetně Prahy. V republice je také 41 ptačích oblastí. Jde o menší území, lze je považovat za obdobu národních přírodních rezervací. Rozloha jednotlivých lokalit soustavy Natura 2000 se však výrazně liší – od jednotek hektarů až po desetitisíce. Oblasti Natura 2000 se přitom s národními chráněnými územími včetně národních parků často překrývají, evropsky významnou lokalitu tvoří například Krkonoše.

Dvě významné lokality, dvě významné stavby

Ministr životního prostředí Richard Brabec dal najevo, že ani vyhlášení Natury 2000 na Labi neznamená, že se nic stavět nebude. Přísnější ochrana přírody se však promítne do posudku o vlivu na životní prostředí.

Generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta však již dříve řekl ČT, že navzdory ujištěním ministra by považoval vyhlášení evropsky významných lokalit za konečnou čáru přes rozpočet. „V případě, že budou lokality zařazeny, znemožní rozvoj plavby. Je to vidět už dnes, kdy nejsme schopni dostavět to, co začali stavět naši dědové a pradědové – propojení České republiky přes Německo s mořem,“ řekl Šebesta.

Video Ministr Brabec a ředitel Povodí Labe ve Studiu 6: Je na místě vyhlásit nové lokality Natura 2000?
video

Ministr Brabec a ředitel Povodí Labe ve Studiu 6: Je na místě vyhlásit nové lokality Natura 2000?

Stavba jezu v Děčíně by měla zásadně zlepšit provoz nákladních lodí na Labi. Stupeň by umožnil vodohospodářům regulovat hladinu řeky pod Děčínem, která je v současnosti splavná pouze sezonně a za loňského sucha na ní ustala prakticky veškerá doprava.

Průměrně je ponor alespoň 140 centimetrů k dispozici 184 dní v roce. Stupeň a plavební kanál u Přelouče potom mají umožnit splavnění Labe až do Pardubic.

Obě stavby jsou součástí plánů, které by výhledově mohly vést ke stavbě průplavu Dunaj–Odra–Labe (DOL). Pro něj se při nedávné návštěvě čínského prezidenta pokoušel najít investory prezident republiky Miloš Zeman, který se netají tím, že je vodní koridor DOL jeho oblíbeným tématem.