Počítačový program nahradí práci soudních zapisovatelek

Liberec - Technická univerzita v Liberci vyvíjí počítačový program, který má nahradit soudní zapisovatelky a zrychlit tak řízení. Z každého soudního přelíčení pořizuje zapisovatelka záznam, který pak následně přepíše do konečné podoby. Přepis například hodinového záznamu trvá podle náročnosti textu šest i více hodin. Zájem o program má ministerstvo spravedlnosti.

„Program by měl umožnit zvukový záznam od soudce nejprve automaticky přepsat a následně by soudní zapisovatelka text jen doopravila,” vysvětluje spoluautor projektu Petr Červa z Technické univerzity v Liberci. Jednoduše řečeno, to co soudce říká, automaticky naskakuje na obrazovce počítače.

„Záznamy pořizované soudci jsou rozpoznávány poměrně přesně, a doba potřebná k tomu, aby byly upraveny, je už poměrně krátká,” poukazuje na výhody vedoucí Laboratoře počítačového zpracování řeči na liberecké univerzitě Jan Nouza. „Tím pádem by se celý soudní proces mohl urychlit, protože dokumenty by byly dříve k dispozici,” dodává Petr Červa.

Program už univerzita vyzkoušela u Okresního soudu v Liberci. Ministerstvo spravedlnosti má o něj velký zájem a hledá firmu, která by potřebnou technikou soudy vybavila. Diktovací program ale není jediný, který univerzita pro potřeby soudu vyvinula. Dalším je projekt anonymizace hlasu v rámci projektu na ochranu svědků. „Jde o to, aby osobu, která mluví třeba při soudním přelíčení, nikdo nepoznal,” hovoří o projektu jeho autor Martin Kroul.

Na podobných projektech pracují také vědci v Americe. V Evropě je zatím technická univerzita jediná.