Kvůli reklamě v TV byly uděleny pokuty za čtyři miliony

Praha - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila téměř tři desítky pokut v celkové výši přes čtyři miliony korun televizím, reklamním agenturám a zadavatelům reklamy za porušení zákona o reklamě. Nejvyšší pokuta činí půl milionu korun, jednu dostala Telefónica 02 a dvakrát reklamní agentura Line Art. Prima dostala celkem 17 pokut po 100 000 korun, společnost Comtech pak sedm pokut ve stejné výši.

Telefonica O2 Czech Republic podle rady nechala zpracovat reklamní televizní spot s názvem Digitální televize O2 TV - Internet ADSL - volání ve výhodném balíčku 1, 2, 3. Jednou z mutací tohoto spotu podle rady firma porušila zákon, neboť nezajistila nebo nebyla schopna zajistit nabízené zboží v množství, které odpovídá očekávané poptávce, a to s ohledem na rozsah nebo způsob šíření reklamy.

Agentura Line Art zpracovala televizní spot na Fernet 8000. Dvě mutace tohoto spotu podle rady porušovaly ustanovení o tom, že reklama na alkoholické nápoje nesmí „být zaměřena na osoby mladší 18 let, nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují“.

Prima podle rady porušila pravidla pro sponzorování pořadů, a to u sponzorů GE Money Bank, Vodafone, Opavia, Želetavské sýrárny a Veselá kráva, které rada považuje za neoddělenou reklamu.

Společnost Comtech pak podle rady porušila zákon tím, že zpracovala TV reklamu na přípravek Prostenal. Podle zákona nesmí reklama uvádět v omyl „přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat“.

Rada ze zákona monitoruje vysílání televizí a rádií v ČR a je oprávněna udělovat až milionové pokuty. Firmy a média se většinou proti pokutám odvolávají k soudu, často i úspěšně.