Wikipedie neměla zpočátku přílišné ambice

Washington - Nenápadný projekt Wikipedie, který se zrodil v hlavách internetového podnikatele Jimmyho Walese a filozofa a informatika Larryho Sangera, byl na internetu spuštěn 15. ledna 2001 a nejprve neměl ambice stát se světovým fenoménem. Encyklopedie Wikipedie totiž původně měla pouze podporovat jiný, dnes už neexistující projekt nazvaný Nupedia. Ten reprezentoval tradičně pojatou encyklopedii tvořenou profesionály a přístupnou zdarma na internetu. Projekt ale postupem času změnil svou tvář a vyšlo najevo, že Wikipedie má větší potenciál, pokud bude založena na práci dobrovolníků.

Zárodek Wikipedie vznikl v roce 1995, kdy programátor Ward Cunningham založil webové stránky nazvané WikiWikiWeb, které mohl upravovat každý jejich návštěvník. Získaly název od havajského výrazu „wiki“, který znamená rychlý. Sama Wikipedie totiž nevytváří placený redakční tým, články a jejich úpravy jsou dílem uživatelské komunity a každý, kdo si nějaké heslo přečte, jej může upravit či vytvořit nový záznam. To ale přináší i některé nevýhody. Není například problém záznam upravit či zfalšovat, na druhou stranu ale právě aktivní komunita dobrovolných tvůrců a editorů zaručuje, že podobné zásahy budou včas objeveny a napraveny.

Velkou výhodou Wikipedie je její interaktivita. Jednotlivá hesla obsahují v textu odkazy na další články, a je tak velmi jednoduché získat o zkoumaném problému široký přehled. Specialitou Wikipedie je i její mnohojazyčnost, ačkoli v milionech hesel se pohybují vedle anglické verze jen francouzská a německá. Některá hesla totiž mohou být kupříkladu v české verzi jen velmi stručná, ale po kliknutí na některou další jazykovou verzi se ukáže článek mnohem podrobnější.

Encyklopedie, která dnes obsahuje na 17 milionů hesel ve více než 250 jazycích, nadále zůstává neziskovým a zdarma přístupným projektem, a na tom by se nemělo nic změnit ani v budoucnu. „Dostáváme peníze ze sponzorských darů. Jedná se zejména o malé dary soukromých osob, v průměru 35 dolarů. Je to dost peněz na to, aby Wikipedie mohla fungovat,“ uvedl k financování zakladatel encyklopedie Jimmy Wales. Dříve se na darech ročně sešlo osm až deset milionů dolarů, letos to bylo rekordních 16 milionů.

Aktivita dobrovolníků údajně uvadá

Wikipedia dospěla během deseti let do stadia, kdy už obsahuje velkou část lidského poznání a tempo přibývání nových hesel již logicky není tak vysoké.

Nevyčíslitelný ale zůstává příspěvek dobrovolnické práce jak autorů hesel, tak prvních editorů nebo dalších upravovatelů. Podle hojně citované práce španělského vědce Felipeho Ortegy aktivita komunity kolem Wikipedie v poslední době poněkud uvadá. Od konce roku 2007 se totiž podle Ortegy obrátila křivka, a každý měsíc tak končí více registrovaných přispěvatelů, než se jich k Wikipedii nově připojí. Jen za první čtvrtletí roku 2009 opustilo projekt skoro 50 tisíc editorů. Toto číslo se sice týká jen anglické verze, která obsahuje nejvíce článků (3,5 milionu), u ostatních z nejobsáhlejších mutací je ale tendence podobná. Ortega navíc upozorňuje na to, že velká část wikipedistů je nejaktivnější v několika týdnech až měsících po registraci a pak jejich nadšení upadá.