Komplexní pásmo dětských pořadů na ČT2 se u dětí ujalo

Začátkem letošního roku se Česká televize výrazně zaměřila na své vysílání pro děti. Sledovanost nového odpoledního bloku pořadů pro děti je na srovnatelné, či dokonce na vyšší úrovni než vloni. Tradiční Večerníček se na Dvojce oproti roku 2011 těší vyšší sledovanosti u nejmenších dětí, kterým je určen především.

Rok 2012 přinesl řadu změn v odpoledním vysílání České televize pro děti. Přesun dětských pořadů z kanálu ČT1 na ČT2 byl doprovázen i změnou jejich vysílacího času tak, aby společně vytvořily komplexní a multižánrové dětské pásmo. První pořad Planeta YÓ začíná v 17:00 hodin, následuje premiéra Kouzelné školky a završuje oblíbený Večerníček, který si zachoval svůj vysílací čas v 18:45 hod. Nově je od roku 2012 po Večerníčku zařazen zahraniční animovaný seriál.

V roce 2012 se tak na programu ČT2 podařilo vytvořit kompaktnější blok dětských pořadů, jejichž sledovanost s přibývajícím večerem postupně roste. Část dětí zůstává po Večerníčku i na animovaný seriál. Sledovanost jednotlivých pořadů celého dětského pásma je srovnatelná, či dokonce vyšší než v roce 2011. Večerníček zaznamenává letos na ČT2 vyšší sledovanost u nejmenších dětí, kterým je určen, než v loňském roce.

„Ukazuje se, že český divák včetně nejmenších dětí už nerozlišuje mezi jednotlivými programy a hledá si svoje pořady dle atraktivity tam, kde jsou nabízeny v logické dramaturgii. Dětské pořady ČT jsou silnou značkou, která táhne diváky bez ohledu na to, na kterém programu se nacházejí. Jsme rádi, že se potvrdil předpoklad, že přesun večerního dětského pásma z ČT1 na ČT2 ani tradiční Večerníček, ani jiné dětské pořady nepoškodí. Specializované dětské pásmo v uceleném dvouapůlhodinovém bloku na ČT2 se ukazuje jako lepší varianta než rozptýlené pořady na tzv. divácky univerzálním programu ČT1,“ říká ředitel programu ČT Milan Fridrich a dodává: „Speciální dětský kanál, který Česká televize připravuje, by mohl vztah dětí k ČT ještě prohloubit a nabídnout kvalitní pořady, které jinde rodiče pro své potomky v takové míře nenajdou.“

Odezva dětských diváků se nezmenšila ani u Kouzelné školky, která navzdory bohaté nabídce dětských pořadů na jiných televizích dokázala zachovat zájem u nejmenších diváků ve věku 4–9 let.

Srovnání sledovanosti Kouzelné školky
Srovnání sledovanosti Kouzelné školky

Ani Večerníček si v porovnání s rokem 2011 nepohoršil, v průměru ho letos na ČT2 sleduje dokonce o 4 tisíce dětí ve věku 4–9 let více než v roce 2011.

Srovnání sledovanosti Večerníčku
Srovnání sledovanosti Večerníčku

Nejúspěšnějšími Večerníčky během 1. pololetí 2012 byly tradiční kutilské příběhy Pata a Mata a Znovu u Spejbla a Hurvínka, ale i nová premiérová řada pohádek s názvem Sedmives aneb Růžová holčička – v cílové skupině dětí ve věku 4–9 let tyto tituly dosahovaly share okolo 35 %. Další dva letošní premiérové Večerníčky ČT – Kočka Linda, poklad rodiny a Tarbíci se také setkaly s nadprůměrnou sledovaností v rámci letošního 1. pololetí.