Čapkův PEN klub stále dbá o svobodu slova

Praha – Český PEN klub slaví devadesáté výročí svého vzniku. Tehdejší Československý PEN klub vznikl díky Karlu Čapkovi a dalším spisovatelům jako jedno z prvních zahraničních center Mezinárodního PEN klubu. Součástí oslav je udělení Ceny PEN klubu, kterou letos dostal výtvarník a básník Josef Vinklát.

Psal se 15. únor 1925, když bylo v salonku slavné pražské kavárny Louvre založeno České centrum PEN klubu. Vznik jednoho z prvních zahraničních center Mezinárodního PEN klubu, založeného roku 1921 ve Velké Británii, inicioval český spisovatel a novinář Karel Čapek a stal se pro nastávajících sedm let i českým předsedou.

Mezinárodní PEN klub vznikl na popud spisovatelky Catherine Amy Dawson-Scottové. Prvním prezidentem byl John Galsworthy. Navazoval na tradice anglických klubů, jejichž členové se scházeli a debatovali při večeřích. PEN klub sdružuje tvůrce, kteří obrazně řečeno vládnou perem (zkratka PEN totiž značí Playwrights, Poets, Editors, Essayists, Novelists). Jeho prvním českým členem se stal v roce 1923 národní bard Alois Jirásek.

Kniha jako společenská událost

„Bylo to odjakživa exkluzivní sdružení literátů, které za Čapkových časů umocňovalo prioritní roli literatury v tehdejší době. Roli, kterou literatura dnes ztratila, ať už z jakýchkoliv důvodů. Ale tenkrát ji měla. Tenkrát lidé věděli, co který autor píše, co vydává. A i když ty knížky nevycházely v nějakých monstrózních nákladech, vždycky znamenaly širokou společenskou událost,“ říká nynější předseda klubu Jiří Dědeček.

PEN klub každoročně pořádá kongresy v různých městech světa, na kterých jeho ústředí hodnotí snažení předchozího roku a jednou za tři roky volí prezidenta a výbor. V září 2003 na kongresu v Norsku byl prezidentem Světového PEN klubu zvolen český spisovatel Jiří Gruša. Na Světovém kongresu v Berlíně 2006 byl znovu zvolen na další funkční období.

Smyslem PEN klubu vždy bylo dbát o dodržování svobody slova a tisku. V době vlády totalitních režimů proto byla činnost Českého centra PEN klubu omezena na minimum. Až v létě roku 1989 se skupině spisovatelů podařilo činnost organizace oživit. K nejvýznamnějším současným aktivitám Českého PEN klubu opět patří podpora pronásledovaných a vězněných spisovatelů ve světě. Vydává proto například Knihovničku PEN klubu a Člověka v tísni, ve které vycházejí díla spisovatelů Číny, Kuby nebo Turecka.

Video Portrét Josefa Vinkláta
video

Portrét Josefa Vinkláta

Portrét Josefa Vinkláta

14/2

Jiří Dědeček: Prestiž literatury klesá

Součástí oslav devadesátin je udělení ceny PEN klubu, kterou letos dostal výtvarník a básník Josef Vinklát (1934). Vystudoval strojní průmyslovku, ale jako syn živnostníka nemohl dále studovat. Pracoval jako konstruktér v Plastimatu, kde v roce 1968 založil pobočku Klubu angažovaných nestraníků, poté v kotelně nebo jako zahradník. Celoživotním zájmem jsou mu výtvarné umění a literatura. Vydává precizní soubory grafik.

Od roku 1994 uděluje Český PEN každý sudý rok Cenu Karla Čapka, dostali ji třeba Günter Grass, Philip Roth, Arnošt Lustig, Josef Topol nebo Václav Havel. Cena PEN klubu byla poprvé udělena v roce 1996. Obdrželi ji mimo jiné Adolf Branald, Jan Vladislav nebo Bohumila Grögerová. Tato se nyní udílí každý lichý rok.

V letech 1990 až 1993 předsedal PEN klubu Ivan Klíma, po něm Jiří Stránský. Od roku 2006 zastává funkci předsedy Jiří Dědeček. Čestným předsedou Českého PEN klubu byl i Václav Havel. Český PEN klub má nyní 180 členů, z nichž 17 trvale žije v zahraničí.