Bible 21. století promlouvá současným jazykem

Praha - Po patnácti letech byl dokončen překlad Bible kralické do současné češtiny. Cílem nové knihy knih je "zachovat ducha, sílu a krásu kralického překladu, a přitom podat co nejširšímu okruhu čtenářů srozumitelný text věrný originálu". Postupné překlady Starého i Nového zákona byly (a jsou) dostupné na stránkách Nadačního fondu nové Bible kralické, který je autorem projektu. Bible 21. století - jak zní název nového překladu - bude oficiálně představena 9. dubna v Betlémské kapli, kde úryvky z ní přednesou známé osobnosti.

Bibli 21. století překládali Alexandr Flek (Nový a část Starého zákona) a Jiří Hedánek (část Starého zákona). Vycházeli přitom z původních biblických jazyků, ale přihlíželi i k textu Kralické bible.

Aby lidé rozuměli…

Video Cesty víry
video

Cesty víry

„Bible kralická byla překladem pro obyčejné lidi. Oproti středověku, kdy Bible byla skutečně jen hájemstvím vzdělanců a zasvěcenců v klášterech, přišla doba, kdy lidé mohou přistupovat k Písmu přímo … Dnes žijeme v rychlejší době, valí se na nás spousta zpráv a všechny jsou pro člověka srozumitelné. Písmo ale zůstává v nesrozumitelné podobě, proto jsme toužili po nové Bibli, aby lidé znovu měli nezprostředkovaný přístup k Písmu,“ vysvětluje Alexandr Flek v dokumentárním filmu Herci čtou Bibli (režie: Lubomír Hlavsa, přehrát si ho můžete v pořadu Cesty víry).

Nezprostředkovaný přístup chce nadační fond zajistit právě překladem do současné češtiny. „Každá věta ve starém překladu začínala slovy 'I řekl Bůh', což je pro dnešní čtenáře poněkud odtažité. Takže my říkáme jednoduše 'Bůh řekl',“ uvádí příklad Flek. Dále se například místo o zázracích mluví o mocných slovech, biblické přísloví „lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák“ zní „lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec“.

„Češi patří k nejateističtějším národům v Evropě. Důvodem, proč neznají Boha, je možná to, že neznají Boží slovo. A Boží slovo neznají proto, že není v jejich jazyce. Každá generace potřebuje být nově oslovena tím příběhem,“ doufá Alexandr Flek, že nový překlad zaujme i mladé lidi.

Bible do ucha

Bible 21. století bude představena 9. dubna v Betlémské kapli. Nově přeložené texty budou číst například Josef Somr, Jan Potměšil nebo Eva Holubová. Nadační fond vydal přeložený Nový zákon už před lety v audioverzi, v roce 2007 se stala nejprodávanějším titulem mluveného slova.

„Co by mohl člověk číst lepšího než Bibli? Myslím, že není vyšší meta,“ uvedl šumný architekt David Vávra, jehož hlas se na nahrávce také objevil. „Někomu, třeba i mně, tam chybí, co jsem se učil v nedělní škole, ale díky tomu je nová Bible čtivá a současná,“ dodal.

Bible kralická  

0První český překlad Bible z původních biblických jazyků - hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny -, ne z latinské Vulgáty. Jejími autory byli překladatelé a teologové Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle jihomoravských Kraslic, kde byla vytištěna.

Nový zákon překládal Jan Blahoslav, svůj překlad vydal už v roce 1564, pozdější verze pak vyšla jako součást tzv. šestidílky - právě Bible kralické. Ta vyšla v Kralicích poprvé mezi roky 1579 až 1593 a jako jeden svazek pak v letech 1596 a 1613. Kralická bible sloužila jako norma při tvorbě češtiny v 19. století.

Bible 21. století
Bible 21. století
Více fotek
  • Bible 21. století zdroj: Nadační fond Nové Bible kralické http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/773/77225.jpg
  • Betlémská kaple zdroj: Wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/233/23295.jpg
  • Bible kralická zdroj: Památník Bible kralické http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/773/77224.jpg