Soutěž o novou Wilsonovu sochu provázejí pochybnosti

Praha - Společnost American Friends of the Czech Republic (AFoCR), americká nevládní a nezisková organizace, vyhlásila 16. června 2008 výběrové řízení pro sochaře z důvodu  obnovení pomníku prezidenta Woodrowa Wilsona v Praze. Soutěže se zúčastnilo 13 jednotlivců a týmů. Průběh výběrového řízení a následný výsledek, jakoby už tradičně, vyvolává pochybnosti a opět otevírá diskuzi nad rozpory mezi zadáním a vítězným návrhem. Právě ten je podle účastníků soutěže, jež neuspěli, nejvíc vzdálen originálu.

S ohledem na vysokou kvalitu návrhů a vyrovnanou úroveň soutěžících, vybrala komise 5 účastníků, které pozvala k interview. Z nich pak vybrala tři finalisty, a to Jiřího Kašpara, Zdeňka Hoška a Kryštofa Hoška (společně) a Václava Frýdeckého a Michala Blažka a Daniela Talaveru (společně). Komise konstatovala, že technické vypracování modelů bylo ve všech třech případech vynikající. Po několikahodinové obsáhlé a detailní debatě bylo rozhodnuto, že vítězem se, s přihlédnutím k výraznému duchovnímu obsahu modelu, stal tým složený z Václava Frýdeckého, Michala Blažka a Daniela Talavery.

„Oslovilo nás poselství, které vítězná socha vyzařuje, autoři modelu dokázali vystihnout a rozvinout unikátnost a sílu okamžiku, kterou na původní soše zachytil Albín Polášek,“ řekl arch. Paul W. Beckmann z Nadace Albína Poláška, člen komise.

Video Reportéři ČT
video

Reportéři ČT

Oproti tomu oponenti z řad účastníků soutěže tvrdí, že vítězný model je de facto nejvíc vzdálen originálu, ačkoli zadání znělo na jeho rekonstrukci. Z toho důvodu se například otec a syn Hoškovi, kteří se snažili nevynechat jediný detail, cítí přinejmenším zaskočeni. Také finalista sochař Jiří Kašpar tvrdí, že vzhledem k výsledku bylo vlastně náročné výběrové řízení úplně zbytečné.

K veřejným sporům a dohadům však zřejmě nedojde, neboť všichni zúčastnění přiznávají odborné komisi právo na výběr. „Záleží na porotě. Jsou přísné poroty, které bez jakéhokoliv dalšího diskutování sebemenší prohřešek proti psaným pravidlům trestají vyloučením ze soutěže. A jsou poroty, kterým jde o věc a které se snaží udržet ve hře věci, které jim připadají, že jsou možné a rozvíjení schopné,“ zhodnotil situaci sochař Hošek.

Vítězný tým sochařů bude na soše pracovat 18 měsíců. Ta pak bude na podstavci, jehož návrhu se ujme kancelář Hulec & Špička Architekti, umístěna v centrální části parku před novou odbavovací halou hlavního nádraží v Praze. Odhalení památníku bude harmonizováno s dokončováním rekonstrukce hlavního nádraží a jeho bezprostředního okolí.


Václav Frýdecký, akad. sochař, nar.1931

V Olomouci se vyučil řezbářem u mistra Jaroslava Kubečky. V letech 1950-58 studoval v Praze na UMPRUM. V letech 1958-71 pracoval jako odborný asistent v ateliéru monumentálního sochařství na AVU. Od roku 1971 se věnuje výhradně sochařské práci. Jeho monumentální sochy jsou v majetku našich i zahraničních galerií a organizací a ozdobou měst po celé republice

Michal Blažek, akad.sochař a restaurátor, nar. 1955

V roce 1983 vystudoval AVU, obor monumentální sochařství. Od roku 1979 se věnuje restaurování sgrafit, sádrových a štukových plastik. Od roku 2006 byl vedoucím restaurátorských a konzervátorských prací v chrámovém komplexu v kambodžském Angoru. Přednáší o sochařství a restaurování, pořádá výstavy, sochařská symposia a výtvarné dílny, publikuje v časopisech Respekt a Revolver Revue.

Mgr. Daniel Talavera, akad.sochař a restaurátor, nar. 1969

Absolvoval Střední průmyslovou školu kamenickou v Hořicích a Akademii výtvarných umění, obor restaurování sochařských děl. V současné době se věnuje výtvarné činnosti a restaurování. Jeho díla je možné vidět např. ve Vlašimském zámeckém parku.

Sádrový odlitek původní hlavy sochy amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, která stála v parku před Hlavním nádražím.
Sádrový odlitek původní hlavy sochy amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, která stála v parku před Hlavním nádražím.
Více fotek
  • Sádrový odlitek původní hlavy sochy amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, která stála v parku před Hlavním nádražím. zdroj: AFoCR http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1025/102426.jpg
  • Socha Woodrowa Wilsona zdroj: AFoCR http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1025/102423.jpg