Přednáška: Jak přežít tam, kam by ani psa nevyhnal

Kdybyste se ocitli ve stavu beztíže, víte co dělat? A poradili byste si v „obyčejnějších“ podmínkách, jako je extrémní horko nebo zima? Cyklus celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy pokračoval v pondělí 23. června přednáškou emeritního rektora Václava Hampla nazvanou „Jak přežít tam, kam by ani psa nevyhnal“. Stejně jako předchozí příspěvky cyklu jste ji mohli sledovat v přímém přenosu na webu ČT24. Záznam najdete v tomto článku.

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Předprázdninová přednáška navazuje na výklad, jak přežít v extrémních podmínkách, prezentovaný před rokem (přehrajte si ho ze záznamu). Řeší lidské přežívání v dalších extrémních prostředích, a to jak obvyklejších (horko a zima), tak poněkud exotičtějších, například ve stavu beztíže nebo naopak při zvýšeném působení gravitace.

O přednášejícím: prof. RNDr. VÁCLAV HAMPL, DrSc., (* 1962) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK a stal se specialistou v oblasti fyziologie. Na počátku 90. let se podílel na výzkumu plicních cév na Lékařské fakultě University of Minnesota. Jeho působení v ČR je spojeno především s 2. lékařskou fakultou UK, kde je od roku 2002 profesorem. V rámci výzkumu se soustředí především na oblast regulace plicních a placentárních cév. Přednášel na řadě světových kongresů a publikoval v mnoha prestižních specializovaných časopisech. V letech 2006-2014 byl rektorem Univerzity Karlovy.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: