Jak navýšit rodičovskou: pozor na přelom roku a čtvrté narozeniny

Základní rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku na 300 tisíc ze současných 220 tisíc korun, pokud novelu schválí Senát a podepíše ji prezident. V případě vícerčat vzroste z aktuálních 330 na 450 tisíc korun. Navýšení se týká i rodičů, kteří už příspěvek pobírají ve stávající výši. Aby zbytečně o peníze nepřišli například kvůli čtvrtým narozeninám potomka nebo tím, že současnou částku dočerpají do konce roku, je potřeba žádat o úpravu vyplácení příspěvku. Úřad práce slibuje, že rodičům rozešle informační dopisy.

Video Události
video

Události: Rodičovský příspěvek se navýší na 300 tisíc

Podle dat Úřadu práce pobírá v současnosti rodičovský příspěvek přibližně 287 tisíc lidí, zhruba padesáti tisícům tento nárok skončí v roce 2020 kvůli dovršení čtyř let dítěte. I rodiče těchto dětí ale mají na vyšší příspěvek nárok. Přesná částka, na kterou dosáhnou, se odvíjí od předchozího příjmu a počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin potomka.

Rodičovský příspěvek - příklady
Zdroj: MPSV

Dále přitom platí současná pravidla, že měsíční příspěvek nemůže přesáhnout 70 procent předchozího hrubého měsíčního příjmu. Rodiče, kteří už přídavek pobírají, tedy v lednu 2020 nedostanou jednorázově 80 tisíc korun navíc, ale tato částka bude rozdělena v závislosti na tom, jak má konkrétní rodič systém výplat nastavený.

V případě, že rodič pobírá měsíční příspěvek 10 tisíc korun, bude ho pobírat o osm měsíců déle, aby dosáhl na oněch 80 tisíc, o něž se navýší. Na příspěvek ale rodič ztrácí nárok se čtvrtými narozeninami dítěte. Pokud je tedy dítě oslaví ještě během těchto „bonusových“ měsíců, zbytek nevybraných peněz propadne státu.

Aby se to nestalo, musí lidé požádat o navýšení. To provází již platná pravidla. „Změnu volby výše rodičovského příspěvku lze učinit jedenkrát za tři měsíce. Pokud tedy ještě neuplynula tato doba, možné to není. Jestliže rodič žádal o změnu výše příspěvku před více než třemi měsíci, je možné částku upravit. O změnu volby nelze žádat zpětně. Pokud chce rodič změnit výši například od ledna, musí o změnu v lednu požádat. Jinak může být provedena až od měsíce, ve kterém o ni požádal, v případě, že uplynuly tři měsíce od poslední volby,“ vysvětluje mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Kdo dočerpá v prosinci, nemá na vyšší příspěvek nárok

Pozor by měli dávat i rodiče, kteří současnou částku 220 tisíc korun mají dočerpat v tomto roce. Na navýšený příspěvek totiž budou mít nárok jen ti, kteří na výplatu měsíční částky dosáhnou v lednu 2020. I tento problém lze řešit úpravou měsíčních výplat podle výše popsaných pravidel.

„Všichni příjemci rodičovského příspěvku, kterých se úprava dotkne, obdrží po zveřejnění novely zákona o státní sociální podpoře ve Sbírce zákonů od Úřadu práce informativní dopis, ve kterém najdou veškeré potřebné informace,“ slibuje Beránková.

Na rodičovský příspěvek má nárok každý rodič, kterému se narodí dítě, případně ho adoptuje. V případě, že má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, může začít příspěvek pobírat po ní. V opačném případě lze rodičovský příspěvek pobírat ihned po narození dítěte. Je třeba o něj zažádat na Úřadu práce a lze ho pobírat do dovršení čtyř let dítěte.

Navýšení příspěvku neovlivňuje současnou praxi žádání o peníze. Noví žadatelé tedy nadále musí vyplnit žádost o rodičovský příspěvek a potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku. Jejich vzory si mohou stáhnout na webu Úřadu práce.