Začala platit novela insolvenčního zákona, na oddlužení má dosáhnout více lidí

Od června se mohou začít psát nové příběhy lidí, kteří prostřednictvím osobního bankrotu unikli svým nesplatitelným dluhům a věčné hrozbě exekucemi. Novela insolvenčního zákona rozšiřuje dlužníkům „brány“ pro vstup do osobního bankrotu, na jehož konci by mělo být oddlužení. Odborníci očekávají, že nový systém vyvolá velký zájem. 

Video Události
video

Události: Osobní bankroty by měly být pro dlužníky dostupnější

Soudy až do června nepovolovaly osobní bankrot lidem, kteří nemohli dopředu prokázat, že dokážou během pěti let splatit třetinu svých závazků. Nyní už tato hranice neplatí.  

Ani nový systém ale nebude pro všechny. Na vyhlášení osobního bankrotu a zastavení všech exekucí nemá nárok ten, kdo nemůže splácet ani 2200 korun měsíčně.

Těm, kdo však splní vstupní podmínky se nabízejí dvě varianty, jak oddlužením projít. Jednak rychlejší, tedy splacení 60 procent závazků během tří let. Jednak klasická, pětiletá. Zde zákon stále předpokládá splacení 30 procent závazků. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by na konci procesu rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Zde se však skrývá možný háček. 

„Hlavní nevýhodou je nejistota, co se mnou bude, pokud nesplatím po pěti letech třicet procent svých dluhů. Myslím, že na to v tuto chvíli neexistuje relevantní odpověď,“ uvedl vedoucí programu kariérního a pracovního poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle. 

Experti a někteří politici se obávají třeba toho, že by snahu dlužníka při nesplacení stanovené částky měl posuzovat soud. Soudy po republice totiž rozhodují v podobných záležitostech často různě. Někde by tedy dlužníci mohli po pěti letech uspět, jinde by jejich snahu soudci uznat nemuseli. 

Klíčová role insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že klíčové budou u soudu zprávy insolvenčního správce. Pokud ten neshledá žádné pochybení v průběhu splácení, měl by soud zbytek dluhu odpustit.

„Dlužníci budou mít povinnost vyvíjet maximální úsilí pro to, aby splatili co nejvíce svých dluhů. A  to budou správci kontrolovat,“ řekl advokát Michal Žižlavský. 

Rychleji a jednodušeji se mohou oddlužit důchodci nebo invalidé. Těm bude stačit tři roky dodržovat splátkový kalendář bez ohledu na zbylou výši dluhu. 

Celkově se však novela vztahuje pouze na ta insolvenční řízení, v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku po nabytí účinnosti této novely, tedy po 1. červnu 2019, upozornilo ministerstvo.

Zbude více peněz na živobytí

Od června bude také lidem v osobním bankrotu i v exekuci zůstávat více peněz na živobytí. Podle vládního nařízení se zvýší takzvané nezabavitelné minimum, ale jen v případě, že mají legální příjmy. Ministerstvo spravedlnosti, které nařízení připravilo, si od změny slibuje omezení práce na černo a zvýšení ochoty přijmout lépe placené místo.

„Spodní hranice nezabavitelné částky zůstává stejná. To, co se mění, je pásmo, ze kterého je vám strhávána jedna nebo dvě třetiny, pokud máte přednostní nebo nepřednostní pohledávky. Toto pásmo se teď zdvojnásobuje. Začne se tedy vyplácet vydělávat od 16 tisíc do 25 tisíc korun,“ řekl Hůle agentuře ČTK. 

Loni bylo podle Exekutorské komory v exekuci 821 300 lidí. V osobním bankrotu je podle Institutu prevence a řešení předlužení 114 tisíc lidí. Institut zároveň připravil mapu osobních bankrotů a mapu exekucí

Kromě Institutu pomáhá lidem v osobním bankrotu rovněž již zmíněná organizace Člověk v tísni: „S novelou zákona očekáváme také větší poptávku po pomoci, proto jsme zřídili novou help linku, na které naši pracovníci poskytnou lidem potřebné informace,“ dodává Hůle. Organizace zprovoznila také webové stránky, na kterých lidé najdou kromě čísla zmíněné help linky i třeba mapu dluhových poraden.

 

Zdroj: Institut prevence a řešení předlužení

Zdroj: Institut prevence a řešení předlužení