Lidé zatím odevzdali polovinu daňových přiznání. Na podání mají ještě týden

Lidé a firmy zatím odevzdali 1,24 milionu daňových přiznání za loňský rok. Z toho fyzické osoby jich podaly 1,09 milionu a firmy přes 143 tisíc. V případě fyzických osob jde o polovinu z celkového očekávaného počtu a u firem zhruba o třetinu. Přiznání je třeba letos odevzdat do 1. dubna, kdy je zároveň poslední den lhůty pro úhradu daně. V případě využití služeb daňového poradce platí termín do 1. července.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Tomáš Černý

Loni Finanční správa evidovala zhruba 2,64 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,19 milionu od fyzických osob a 450 tisíc od firem.

Stejně jako v předchozích letech jsou v posledním týdnu před termínem prodlouženy otevírací doby míst, kde lze daně podat. Od pondělí do 29. března tak budou k dispozici podatelny všech finančních úřadů a územních pracovišť od 8:00 do 17:00. Poslední den, 1. dubna, od 8:00 do 18:00.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Přiznání lze odevzdat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit všichni, kteří mají datovou schránku.

Zároveň je i letos k dispozici zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky, který mohou vyplnit a odevzdat ti, kteří měli v roce 2018 příjmy jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele. Kdo měl navíc příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, musí použít čtyřstránkový formulář.

 

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun.

Podrobnější informace, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy.