Vláda schválila problematický program na podporu vědy a výzkumu

Praha - Vláda dnes schválila operační program Výzkum a vývoj pro inovace, který má v nejbližších pěti letech do České republiky přivést zhruba 52 miliard korun z evropských strukturálních fondů. Dnes to oznámil ministr školství Ondřej Liška (SZ). Jedná se o jediný operační program České republiky, který dosud neschválila Evropská komise.

Očekává se, že peníze z evropských fondů na příští roky pro české vědce, výzkumné ústavy a vysoké školy by mohl Brusel posvětit během léta. Právě kvůli váznoucí přípravě tohoto programu odstoupila loni na podzim ze své funkce Liškova předchůdkyně Dana Kuchtová (SZ).

Prostředky z programu mohou čerpat vysoké školy, výzkumné instituce i soukromé firmy. Podporuje například vybavení výzkumných center moderní technikou nebo budování nových výzkumných pracovišť, včetně takzvaných evropských center excelence. Liška považuje za významnou i komercializaci a popularizaci výzkumu a vývoje nebo rozvoj kvalitní infrastruktury pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.

Před týdnem ministři odsouhlasili návrh reformy systému výzkumu, vývoje a inovací, který radikálně mění způsoby financování české vědy. Na jeho základě se bude snižovat počet institucí, které českým vědcům přidělují finanční prostředky ze státního rozpočtu. Radikální škrty čekají i základní výzkum. Vládu přiměly k reformním krokům zejména nízké přínosy výzkumu a vývoje pro českou ekonomiku.