Ústavní soud: Exekutoři nesmí zastavovat řízení účelově, aby se dlužníci nemohli bránit

Obecné soudy se musí zabývat tím, jestli má exekutor pravomoc zastavit už skončenou exekuci a jestli tak nečiní jen účelově kvůli tomu, aby dlužník neměl možnost znovu otevřít nemravné exekuce. Rozhodl o tom Ústavní soud. Pokud totiž exekuce skončí splacením nebo je zastavena i po splacení, ovšem na návrh dlužníka, lze ji zpětně otevřít a v případě nemravnosti či neoprávněnosti vymáhat peníze zpět.

Video Studio ČT24
video

Ústavní soud k zastavení exekucí

Zdroj: ČT24

Ústavní soud vyhověl stěžovateli, který si vzal půjčku od společnosti Profi Credit. Exekutor nejprve oznámil, že se částku podařilo vymoci, čímž se považuje exekuce za ukončenou. Poté ale exekutor na návrh Profi Creditu exekuci pravomocně zastavil. Podle advokáta Petra Němce, který ústavní stížnost podal, to ale udělal účelově. Dřív než to udělal dlužník. Pozdějšímu návrhu dlužníka na zastavení exekuce už okresní soud v Novém Jičíně nevyhověl.

Podle advokáta Němce by měl výrok Ústavního soudu zamezit mimo jiné tomu, aby exekutoři účelově zastavovali řízení ve chvíli, kdy zbývá vymoci jedna koruna. V takovém případě by už totiž dlužník neměl možnost zpětně otevřít případ nemravné exekuce, tedy takové, kdy vymáhaná částka násobně převyšuje dlužnou částku.

Dlužník zaplatil desetkrát tolik, než si půjčil

Stěžovatel si konkrétně vzal půjčku na 29 tisíc korun, exekutor na něm ale vymohl téměř čtvrt milionu. V takovém případě se lze podle ustálené judikatury domáhat zastavení exekuce i po jejím vymožení a dlužník může získat část peněz zpět. Toho si podle Ústavního soudu byla společnost Profi Credit vědoma, proto exekutor vydal na její návrh usnesení o zastavení exekuce a s odstupem několika měsíců od chvíle, kdy exekuci pravomocně ukončil, předložil okresnímu soudu k rozhodnutí návrh dlužníka na zastavení exekuce.

Dlužník argumentoval tím, že exekuce byla vedena protiprávně na základě nezpůsobilého exekučního titulu. Okresní soud ale dlužníkovi nevyhověl, protože už byla exekuce pravomocně ukončená exekutorem. Výrok potvrdil i krajský soud v Ostravě.

Rozhodnutí Ústavního soudu 233.92 KB

Zneužití práva exekutorem 

Ústavní soud rozhodnutí krajského soudu ale zrušil a ten se tak bude muset znovu návrhem dlužníka zabývat. „V těchto případech je nutné, aby se obecné soudy zabývaly i tím, zda exekutor měl rozhodovací pravomoc k tomu, aby řízení o již skončené exekuci zastavil, a zda důvodem tohoto zastavení nebyl pouze zájem fakticky zvýhodnit oprávněného a zneužívat právo,“ uvedl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. Dodal, že právo má sloužit ke spravedlivému nalézání řešení společenských konfliktů a nesmí se stávat účelovým prostředkem k dosažení nespravedlivých výhod proti ostatním.