Evropská komise ví, že rozpor v právních názorech může vyřešit jen soud, řekla Dostálová

Evropská komise odmítla dál odkládat termín, dokdy mělo Česko doložit, jak brání střetu zájmů. Ve středu odešel do Bruselu klíčový dopis. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) mluvila v Interview ČT24 o obsahu dopisu, soudních sporech i o vyplácení dotací.

Video Interview ČT24: Klára Dostálová o dopise Evropské komisi
video

Interview ČT24: Klára Dostálová o dopise Evropské komisi

Evropská komise požaduje po českých úřadech řadu preventivních a nápravných opatření, která mají zajistit dodržování zákona o střetu zájmů. Například vést seznam veřejných funkcionářů, kteří vlastní nebo ovládají firmy. Nebo zapracovat do postupů metodické stanovisko, které řeší střet zájmů v souvislosti se svěřenskými fondy.

Podle Dostálové Česko odpovědělo ve lhůtě, kterou dostalo, a v ranních hodinách odpověď do Bruselu odešla. Ohledně obsahu sdělila, že je stále nutné pohybovat se v režimu důvěrné. V odpovědi jsou podle ní doložené například úpravy řídicích dokumentací jednotlivých operačních programů včetně metodických pokynů.

„Všechny tyto věci jsme splnili, Komisi jsme odpověděli na všechny dotazy a předložili jsme všechny přílohy, které požadovala,“ řekla k odpovědi Dostálová.

„Ten dnešní dopis jsem nepodepisovala já“

Evropská komise odmítla českou žádost o odklad šedesáti dní ohledně vyjádření. Lhůtu stanovila Komise na 22. září v dopise minulý pátek. Odpověď se podle Dostálové koordinovala se všemi dotčenými orgány, o posun podle ní žádalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Zdržováním to podle Dostálové nezavání, na dopise se začalo pracovat okamžitě. Zmínila také mechanismy u evropských fondů.

„Tam vůbec nehrají roli ministři. Ani pan ministr (Karel) Havlíček, ani paní ministryně Dostálová, ani žádný jiný ministr. Řídicí orgán je dle nařízení Evropské komise zodpovědný za veškeré transakce, které dělá. Pan ministr Havlíček ani já žádné dopisy nepodepisujeme. Ani ten dnešní dopis jsem nepodepisovala já, ale za národní orgán pro koordinaci příslušný úředník,“ vysvětlila.

Dostálová je přesvědčena, že Česko vystupuje vůči Evropské komisi velmi dobře. „Komise si jen v průběhu času ověřuje, jak zapracováváme všechna opatření, která vůči České republice měla,“ doplnila. Podle ní se žádné dotace vracet nebudou.

„Česko nedělá žádné překvapivé kroky“

„My jsme se na začátku s Evropskou komisí dohodli, že žádné projekty, které by potenciálně mohly být pod auditem o střetu zájmů v problémech, nebudeme certifikovat a toto my důsledně dodržujeme,“ uvedla s tím, že jediná certifikace byla u jednoho projektu po dohodě s Bruselem. Podle Dostálové Česko nedělá žádné překvapivé kroky.

Ministryně potvrdila, že pro unijní orgán je klíčové, zda je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Zmínila ale zároveň rozpor mezi evropským právem a tuzemským zákonem. „My prostě tvrdíme, že české zákony může vykládat pouze český soud,“ sdělila s tím, že premiér postupuje v souladu s tuzemskými zákony, není ve střetu zájmů a dal majetek do svěřenských fondů.

Dostálová předpokládá další jednání, pokud by s dopisem Evropská komise spokojena nebyla. Komise podle ní ví, že rozpor v právních názorech může vyřešit jen soud. „Evropský soud bude muset rozhodnout, jestli Evropa vykládá české zákony, nebo jestli je mají vykládat české soudy,“ doplnila.

„Pokud by dospěl evropský soud k tomu, že pan premiér je ve střetu zájmů a že ty firmy, které dal do svěřenského fondu, dále ovládá, což by bylo v rozporu s českým zákonem, tak by se vymáhaly dotace po Agrofertu zpět,“ sdělila. Pokud by podle ní žádal kdokoliv z koncernu Agrofert, žádosti by nebyly propláceny, dokud nebude vyřešen soud.