Česko se k udržitelnému rozvoji neblíží, vyplynulo ze zprávy Social Watch

Česká republika se neblíží k udržitelnému rozvoji, pokroky jsou viditelné pouze v dílčích oblastech. Ve zprávě Social Watch 2020, jež hodnotí dodržování Cílů udržitelného rozvoje OSN, to uvedl za Asociace ekologických organizací Zelený kruh. Michaela Pixová z Klimatické koalice, která analýzu představila, uvedla, že dotační programy ministerstva životního prostředí na výměnu neekologických kotlů nebo na zadržování dešťové vody jsou spíše drobné a nejsou systémovým řešením.

V Česku podle zprávy stagnuje recyklace odpadů nebo rozvoj obnovitelných zdrojů energie. „Krajina vysychá, což je v důsledku změny klimatu, ale také špatného zemědělského a lesnického hospodaření,“ řekla Pixová.

Vláda podle názoru ekologů plánuje investovat do nesmyslných opatření, jako jsou výstavba vodního kanálu či nového jaderného reaktoru, naopak podceňuje potenciál obnovitelných zdrojů. Ekologové také kritizují, že v České republice teprve začala diskuse o útlumu těžby uhlí v rámci uhelné komise, jež je poradním orgánem vlády.

Co se týče boje se suchem, dotace na propojování vodovodních soustav či prohlubování studen jsou podle zprávy jen řešením následků, nikoli příčin. Ministerstvo životního prostředí podle ekologů dotuje drobná opatření – revitalizační projekty, projekty na zasakování či zadržování vody, jde ale o drobné částky.

Zanedbáváno je systémové opatření na zadržování vody v krajině

Ministerstvu se nedaří narovnat poplatky za odběr povrchové a podzemní vody, což podle ekologů vede k plýtvání s kvalitnější podzemní vodou. Záměr ministerstva zemědělství na výstavbu několika přehrad nepomůže, míní.

Problémem jsou také vymírající smrkové a borové monokultury, což svědčí o neudržitelném lesním hospodářství, uvádí také tvůrci zprávy. Kritizují, že dosud nebyla schválena protierozní vyhláška. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nedávno řekl, že vyhláška bude platit od příštího roku.

Pozitivní podle ekologů je, že národním parkům v České republice pomohla nová zonace přinášející dlouhodobá pravidla, jež mohou vést ke zlepšení stavu přírody. Na základě nové zonace jsou parky rozděleny do čtyř sekcí s různými režimy ochrany, nové rozčlenění by mělo platit 15 let. Nahradilo dosavadní členění na tři zóny.

Zpráva Social Watch 2020 monitoruje dodržování cílů udržitelného rozvoje OSN. Koalice Social Watch v Česku od roku 2008 zastřešovala experty a expertky, od roku 2015 pak funguje jako samostatná organizace. Sdružuje devět českých organizací, mezi nimi je třeba Fórum 50%, Ekumenická akademie, Educon či Nesehnutí.