Ostravské univerzitě hrozí, že bude bez akreditace pro všeobecné lékařství

Hodnotící komise Národního akreditačního úřadu nedoporučuje schválení akreditace studijního programu Všeobecné lékařství pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Vysoké škole tak hrozí, že program letos nebude moci vůbec otevřít.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Zdroj: Ostravská univerzita

Návrh hodnotící komise úřadu univerzita obdržela v pondělí. „Byť jde o návrh, a nikoli o definitivní rozhodnutí, není to pro lékařskou fakultu ani pro univerzitu příjemná situace. Věříme, že Rada Národního akreditačního úřadu zohlední stoupající kvalitu jak v oblasti personálního obsazení, tak v oblasti vědy a výzkumu, která se na fakultě v posledních letech odehrála, a fakulta akreditaci obdrží,“ uvedl rektor Jan Lata.

S problémy se fakulta potýká delší dobu

Lékařská fakulta Ostravské univerzity má dlouhodobé problémy. Kritiku si vysloužila zvláště poté, kdy se ukázalo, že pochybila při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval právě Národní akreditační úřad. Ke studiu škola totiž přijala i uchazeče, kteří nesplnili podmínky. Kauza nakonec vyvrcholila odvoláním děkana Arnošta Martínka z funkce a vedením fakulty byl dočasně pověřen Václav Procházka.

Fakulta stála těsně před děkanskými volbami, když počátkem března Krajský soud v Ostravě, na který se odvolaný děkan obrátil, vrátil Martínka předběžným opatřením zpět do funkce. V té má zůstat nejméně do doby, než soud rozhodne o podstatě věci, tedy o tom, zda byl platně odvolán. Na definitivní stanovisko soudu se stále čeká.

Vztahy mezi vedením univerzity a fakulty tak dlouhodobě nejsou optimální. Přesto se obě strany shodly, že najít odpovídající garanty pro některé obory je velmi složité a v obdobné situaci jsou i ostatní lékařské fakulty. „Nedostatek odborníků s potřebnou habilitací je v podstatě jediný důvod, proč komise doporučuje akreditaci neudělit, ve všech ostatních ohledech fakulta všechny podmínky pro udělení akreditace splňuje,“ uvedl děkan fakulty Arnošt Martínek.

„Návrh na neudělení akreditace ze strany hodnotící komise by měl být pro lékařskou fakultu důrazným varováním, že je potřeba si zvolit takové vedení fakulty, které ji bude schopné vyvést ze současných problémů, razantně podpořit další výzkumné aktivity a stabilizovat pedagogický tým. Což by ostatně mohlo být i předmětem pravidelných kontrol ze strany Národního akreditačního úřadu v případě, že se nakonec rozhodne dát lékařské fakultě šanci a akreditaci, byť na omezenou dobu, udělit,“ doplnil rektor Lata.

Fakulta je důležitá, ukázala koronavirová krize

Podle něj se zvláště během koronavirové pandemie ukázalo, nakolik je fakulta pro Moravskoslezský kraj důležitá. Rektor připomněl, že v regionu pomáhaly stovky studentů fakulty, která se mimo jiné podílela na celostátním projektu testování kolektivní imunity a uskutečnila i vlastní dotazníkový průzkum zaměřený na vnímání pandemie.

„Jedna z nejvýraznějších postav boje proti koronaviru v naší republice, docent Rastislav Maďar, je přednostou jednoho z ústavů ostravské lékařské fakulty. Nemluvě i o pomoci materiální, zapůjčení přístrojového vybavení výrazně pomohlo zvýšit kapacitní možnosti vyšetření a diagnostiky této choroby,“ uvedl Lata.

Podle něj si je univerzita vědoma pochybení i nedostatků fakulty, ale vedení univerzity je přesvědčeno o její nezastupitelné roli nejen v kraji, ale i v rámci republiky. „Neudělení akreditace Lékařské fakultě Ostravské univerzity by bylo rozhodně velmi špatnou zprávou pro Ostravu a celý region a v negativním smyslu slova i vyvrcholením několik let trvajících neproduktivních sporů uvnitř fakulty i mezi vedením fakulty a univerzity,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).

Dodal, že z pozice primátora ale nemůže do těchto procesů zasahovat. „Nastane-li však taková situace, bude na místě důrazně apelovat na vedení Lékařské fakulty, aby z ní vyvodilo okamžitou osobní odpovědnost, nakolik kvalita přípravy studijního oboru a vlastního akreditačního spisu jde plně za ním,“ doplnil Macura.