Mobilním hospicům proplatily pojišťovny 17 milionů. Bezplatné ani tak stále nejsou

Téměř 17 milionů korun stála v uplynulém roce pojišťovny péče mobilních hospiců. Proplácely ji vůbec poprvé. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) odhaduje, že za minulý rok v součtu uhradí zdravotní služby ve výši 12 milionů korun, ostatní pojišťovny už za loňský rok domácím hospicům vyplatily skoro pět milionů. Vyplývá to ze statistik.

Podle posledního výzkumu agentury STEM/MARK si 78 procent lidí přeje umřít doma. Splní se to však málokomu, dvě třetiny umírajících v Česku končí svůj život v nemocnici. Mobilní nebo také domácí hopice představují k nemocnicím alternativu – pečují o pacienty v konečné fázi nemoci u nich doma.

Od loňska jejich služby hradí i pojišťovny a zájem o ně výrazně roste. „U nás v Domácím hospici Vysočina se každoročně zvyšuje počet klientů o dvacet procent. Ve velkých městech jako Praha a Brno ale může být nárůst i o sto procent ročně,“ dokládá Petr Hladík z Fóra mobilních hospiců.

Hrazení služeb mobilních hospiců předcházel pilotní projekt VZP z let 2015 a 2017. „Pilotní projekt přinesl financování, ale zároveň i nároky, které tady doposud nebyly. Například vedoucí lékař takového hospice musí mít atestaci z paliativní medicíny,“ vysvětluje ředitel Centra paliativní péče Martin Loučka.

Podle něj se náhled pojišťoven na mobilní hospice změnil výrazně k lepšímu. „V lednu a únoru, kdy se to celé rozbíhalo, byla neochota či opatrnost ze strany zdravotních pojišťoven, zda smlouvy uzavírat, či ne. Dnes však došlo k výraznému posunu a ty pojišťovny se k tomu staví mnohem vstřícněji než loni,“ dodává Loučka.

Smlouvu s některým z mobilních hospiců loni uzavřely všechny zdravotní pojišťovny. S největším počtem takovýchto zařízení (25) spolupracuje Oborová zdravotní pojišťovna. Druhá VZP uzavřela loni 24 smluv, je ale těsně před podpisem dalších čtrnácti.

„Členské organizace z Fóra mobilních hospiců, kterým se podařilo splnit nároky ohledně personálního obsazení, navázaly smluvní vztahy s většinou pojišťoven,“ hodnotí spolupráci se zdravotními pojišťovnami Hladík. To potvrzuje i primářka mobilního hospice Cesta domů Irena Závadová: „Pojišťovny smlouvy uzavírají, žádné překážky od jiných mobilních hospiců nyní neregistrujeme.“

Péče není hrazena zcela

Zdravotní pojištění kryje péči o smrtelně nemocné v domácím hospici částkou 1152 Kč nebo 1463 Kč na den. Výše závisí na závažnosti onemocnění. Skutečné náklady na práci zdravotního týmu, léky, materiál a dopravu jsou však vyšší – zhruba 1900 Kč na den. Do této částky přitom není započítána nezdravotní složka péče, jakou je například pomoc s chodem domácnosti, osobní hygiena, služby psychologa nebo spirituální péče. Tuto sociální složku domácí hospice dále hradí z poplatků, darů nebo nenárokových dotací státu.

„My bychom si přáli, aby to byla pro občany bezplatná služba, ale zde narážíme na problém spolupráce českého zdravotního a sociálního systému, která u nás dlouhodobě pokulhává. Bude pravděpodobně chvíli trvat, než se nám podaří pokrýt celý rozsah péče mobilních hospiců z veřejných zdrojů,“ upozorňuje na finanční obtíže hospiců Loučka.

Ministerstvo práce a sociálních věcí si tíživou situaci domácích hospiců uvědomuje. „V současné době připravujeme novelu zákona o sociálních službách, kterou máme vládě předložit do konce tohoto roku. Nicméně naše ministerstvo se již pokusilo v minulém volebním období připravit novelu zákona o sociálních službách, kde navrhovalo vznik nové sociální služby hospicové péče, která by právě doplňovala systém zdravotní péče. Tuto novelu však tehdejší sněmovna neschválila,“ uvedla Andrea Vašáková z tiskového oddělení MPSV.