OKD zahájilo výplatu odškodného pozůstalým po zemřelých hornících

Společnost OKD zahájila ve spolupráci s firmami Alpex a Polalpex vyplácení odškodného pozůstalým po hornících, kteří před Vánoci zahynuli při výbuchu metanu v Dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku. Manželky a nezaopatřené děti havířů dostanou jednorázové odškodnění ve výši 240 tisíc korun na osobu. Budou dostávat také renty, sdělil mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Odškodnění dostanou také rodiče zemřelých horníků, pokud s nimi žili ve společné domácnosti. Dostanou dohromady maximálně 240 tisíc korun. Pokud žil s horníkem jen jeden z rodičů, dostane jednorázově celých 240 tisíc korun.

Pozůstalí mají nárok také na úhradu přiměřených nákladů spojených s léčením nebo pohřbem. „Jedná se například o náhradu za realizaci pohřbu, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně 20 tisíc korun, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jednu třetinu obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým,“ uvedl Čelechovský.

Nárok na okamžitou sociální výpomoc ve výši 30 tisíc korun mají družky horníků, které s nimi v době jejích smrti žily ve společné domácnosti. Po 20 tisících korunách dostanou v případě, že nemají nárok na odškodnění 240 tisíc korun, také děti, které s horníky žily. Za nezaopatřené děti se považují i ty, kterým ještě nebylo 26 let, a řádně studují.

Pozůstalí mají také nárok na náhradu nákladů na výživu, tedy takzvanou rentu. „Bude příslušet pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat,“ uvedl Čelechovský.

Rentu budou dostávat po dobu, kterou by jim byl povinen platit výživu horník, nejdéle však do měsíce, kdy by horník dosáhl 65 let. Renta se bude pohybovat v rozmezí od 50 do 80 procent průměrného výdělku zaměstnance, podle toho, kolik lidí živil.

Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se odečte vdovský nebo sirotčí důchod. „Pro vyplácení odškodnění potřebujeme některé nezbytné doklady a údaje, například rodné listy dětí, čísla bankovních účtů, důchodové výměry, peněžní doklady za poskytnuté služby a podobně. To bude vyžadovat úzkou spolupráci postižených rodin se zástupci všech spolupracujících firem, jejich právními zástupci a také pojišťovnou Kooperativa,“ uvedl místopředseda představenstva a ředitel právní služby OKD Jan Solich.

Zemřelí horníci byli zaměstnanci dodavatelských firem Alpex a Polalpex. OKD se zavázalo, že k nim bude uplatňovat stejný přístup a princip, jako kdyby se jednalo o jeho kmenové zaměstnance. Solich uvedl, že společnou snahou je, aby se odškodnění vyplácelo v co možná nejkratším časovém termínu bez zbytečných prodlev. „Díky vstřícnému přístupu pojišťovny Kooperativa tak byly první výplaty jednorázového odškodnění zahájeny již v těchto dnech,“ dodal Čelechovský.

Při neštěstí, které se stalo loni 20. prosince, přišlo o život 13 horníků. Bylo mezi nimi 12 Poláků a jeden Čech. Vynést z dolu se zatím podařilo jen čtyři mrtvé, devět těl dosud zůstává pod zemí, protože zasažené místo je uzavřené. Deset havířů bylo při výbuchu zraněno, v nemocnici zůstává jeden horník, který byl těžce popálen.


K pozůstalým zamíří i peníze ze sbírek. Zatím se sešlo zhruba šest milionů 

Pozůstalí po hornících dostanou také výtěžky ze sbírek, které pořádaly Nadace OKD a Spolek svatá Barbora. Ve sbírce Spolku svatá Barbora se vybraly více než čtyři miliony korun. Sbírka Nadace OKD trvá do konce ledna, minulý týden v ní bylo zhruba 1,9 milionu korun.

V dolech na Karvinsku pracuje přes devět tisíc lidí. Z nich je zhruba 6800 kmenových zaměstnanců OKD a téměř 2500 pracovníků dodavatelských firem. Mezi kmenovými zaměstnanci OKD je několik stovek Poláků, Slováků a některých dalších národností. Naprostá většina zahraničních zaměstnanců spolupracuje s dodavatelskými agenturami, jde hlavně o Poláky, kteří pracují v těžkých hornických provozech.

OKD je jediným producentem uhlí v České republice. Majitelem společnosti je od loňska prostřednictvím společnosti Prisko znovu stát.