Podezření z plagiátorství je důvodné, tvrdí etická komise o bývalém prorektorovi Kovářovi

Historik Martin Kovář by měl vysvětlit etické komisi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy okolnosti vzniku svých prací, které jsou podle analýzy trojice doktorandů plagiáty. Komise o obvinění jednala a možnost, že se bývalý prorektor Kovář plagiátorství dopustil, nevyloučila. Po prostudování materiálů soudí její členové, že existuje důvodné podezření, že tak učinil. Znovu se etická komise sejde počátkem ledna.

Studenti z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty UK upozornili na shody mezi publikacemi Martina Kováře a britského historika Barryho Cowarda. Etická komise Filozofické fakulty, která se obviněním zabývá souběžně s obdobnou celouniverzitní komisí, na svém jednání podezření nevyloučila – naopak.

„Etická komise FF UK konstatuje, že materiály předložené autory podnětu dne 4. prosince 2018 i všechny následně dodané a prezentované dokumenty zakládají důvodné podezření, že se profesor Martin Kovář opakovaně dopustil plagiátorství,“ zní stanovisko, které etická komise zvřejnila.

Komise proto bude chtít, aby se Kovář k obvinění vyjádřil. Může to udělat písemně, nebo na počátku ledna, až se komise opět sejde.

Martin Kovář, který léta vedl Ústav světových dějin a později se stal prorektorem UK, obvinění odmítl. Podobnosti s Cowardovou prací zdůvodňoval tím, že oba psali o období, kterému se věnuje jen několik relevantních historiků. Zatím rezignoval na svoji funkci ve vedení školy a ke konci roku odejde i z Filozofické fakulty.

Podle analýzy tří doktorandů opisoval Martin Kovář v knihách Anglie posledních Stuartovců a Stuartovská Anglie a v článku Jakub I. Stuart. Pro jednu ze svých knih převzal Kovář podle doktorandů poznámkový aparát z Cowardovy knihy The Stuart Age: A History of England 1603–1714 v rozsahu více než 40 procent.