Armáda plánuje nákup stovky lehkých útočných vozů. Dostane je nový výsadkový pluk

Armáda připravuje nákup lehkých útočných vozů pro výsadkáře. Přezbrojení má začít v roce 2020 a potrvá pět let. Nová auta už nebudou sloužit ve výsadkovém praporu, ale ve výsadkovém pluku, který má vzniknout v Chrudimi v polovině příštího roku. V pěti komandech nové jednotky má sloužit 1200 vojáků. A právě pro ně se má pořídit 100 nových útočných vozidel.

Video Události
video

Chrudimští výsadkáři teď používají útočné vozy Kajman

Chrudimští výsadkáři používají od roku 2009 pro přepravu a palebnou podporu lehká útočná vozidla Kajman. Ta má armáda ve třech zbraňových verzích: každý vůz má vpředu lehký kulomet, ve věži pak může být kromě druhého lehkého kulometu ještě granátomet nebo těžký kulomet. 

„Tyto vozy slouží především k přepravě výsadkářů a jejich palebné podpoře při doprovodech konvojů, při hlídkování nebo při aeromobilních operacích,“ vysvětluje vojenský expert Dušan Rovenský z časopisu ATM.

Vozy Kajman chrání vojáky před výbuchem protipěchotní miny, navíc mají zepředu ještě ochranný štít proti lehkým zbraním. „U nových vozidel přibude pancéřování z boku, navíc bude vylepšeno tak, aby odolávalo průbojné kulometné munici a zároveň dokázalo zastavit ve spodní části výbuch protitankové miny,“ dodává Dušan Rovenský.  

Nové vozy mají chrudimští výsadkáři dostat zřejmě v roce 2021 a vydržet by jim měly dvacet let. Výzbroj má být podobná jako u stávajících vozidel a i do nových vozů se má vejít celé výsadkové družstvo čili šest vojáků.

Pluk bude mít za úkol přepadové operace i záchranu českých občanů 

Vedle nových útočných vozidel budou hlavní bojovou techniku nového pluku tvořit drony, moderní protitankové střely nebo střely s koncovým řízením.

Výsadkový pluk bude podle armádních plánů plnit deset úkolů: Jsou mezi nimi vzdušné výsadkové operace, akce v týlu nepřítele, zdržovací boj, záchrana pilotů, přepadové operace nebo záchrana například českých občanů, kteří kvůli válečnému konfliktu uváznou v cizí zemi.

Na pluk budou kladeny úkoly sil okamžité reakce. Jednotka tak bude moci být nasazena i v řádu hodin, vysazena na místo určení může být letecky i na vozidlech.

Vybudování nového pluku dostal na starost Ivo Zelinka. Podle něj se současný prapor „řádově zdvojnásobí“, přijít by tak mělo několik set nových vojáků. Armáda počítá s tím, že velká většina z nich bude přijata z civilu. Zelinka poznamenal, že se mohou přihlásit i zájemci, kteří dosud kontakt s armádou neměli. Profesionálové projdou třídenním výběrovým řízením, zájemci o aktivní zálohy dvoudenním.