Ve druhém kole lidé vyberou 25 senátorů. Lístky a obálky dostanou až ve volební místnosti

V druhém kole voleb do třetiny Senátu budou lidé rozhodovat o obsazení dvaceti pěti křesel v horní komoře. Vybírat budou tentokrát jen z dvojice kandidátů, kteří měli v prvním kole nejvíc hlasů. Druhé kolo voleb proběhne v pátek 12. a v sobotu 13. října. Nevolí se pouze v Praze 4 a ve Vsetíně, kde byli Jiří Drahoš (za KDU+Z+STAN+TOP) a Jiří Čunek (KDU-ČSL) zvoleni už v prvním kole

Hlasovací lístky pro druhé kolo senátních voleb lidé tentokrát nedostanou v předstihu do schránek. Připravené budou až ve volební místnosti a oproti prvnímu kolu nebudou mít žlutou, ale šedou barvu. Vytištěny jsou pro každého kandidáta samostatně. 

Dvacet pět nových senátorů budou občané vybírat jen na třetině území Česka. Hlasovat můžou oprávnění voliči, tedy občané České republiky, kteří alespoň druhý den voleb oslaví osmnácté narozeniny.    

 

Člověk, který se rozhodl jít k volbám, přijde do příslušné volební místnosti, kde se u volební komise prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem (popř. diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem). Jinak mu nebude hlasování umožněno.

Volič, který nehlasuje u své domovské volební komise, musí mít voličský průkaz. Má to ale svá omezení. Na průkaz je možné hlasovat pouze v rámci obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a kde je volič zároveň přihlášený k trvalému pobytu.

V případě, že volič před prvním kolem výslovně nepožádal pouze o voličský průkaz pro konkrétní kolo, vydal mu úřad voličský průkaz pro obě kola voleb do Senátu najednou (na každé jeden průkaz). Pokud chtěl nyní volič požádat pouze o průkaz pro druhé kolo, bylo to možné už jen osobně. Úřad mohl vydávat průkazy nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování, tedy do 10. října. 

Do Senátu lze volit jen na území Česka

Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.

Pro hlasování ve druhém kole voleb do Senátu obdrží volič od komise obálku šedé barvy. Do ní v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží jeden lístek kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Lístek už nijak neupravuje a do obálky ho musí vložit za plentou, jinak mu hlasování nebude umožněno. 

Obálku následně volič vloží před volební komisí do volební urny. Každý volič musí hlasovat osobně, zastoupení je nepřípustné. S lidmi, kteří jsou tělesně nebo zrakově znevýhodnění nebo nemohou číst či psát, může hlasovací lístek vybrat a případně upravit jiný volič, ne však člen volební komise.

Volič také může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o možnost hlasování mimo volební místnost. A to obecní úřad nebo v době konání voleb přímo okrskovou volební komisi. K nemocným nebo třeba starším lidem v tom případě vyšle okrsková volební komise dva své členy s přenosnou volební urnou, úředními obálkami a náhradními hlasovacími lístky.

Na co si dát pozor 

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, přetržené lístky a lístky, které nejsou vložené do úřední obálky s razítkem, kterou volič obdržel od komise. Hlasy se nebudou počítat ani v případě, že v obálce bude více hlasovacích lístků.