Trestní oznámení půjde podat on-line přes Portál občana. Jako první bude možné hlásit zločiny z nenávisti

Oběti trestných činů se budou moci obrátit na policii přes Portál občana. Trestní oznámení on-line na něm začnou fungovat v průběhu října. Jako první se na portálu objeví formulář, kterým se nahlašují zločiny z nenávisti. Konkrétně jde třeba o podněcování k nenávisti nebo rasistické urážky. Postupně pak mají přibývat i další typy trestních oznámení.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

První formulář pro trestní oznámení, který se objeví na Portálu občana, budou moci využít oběti zločinů z nenávisti. Tak se označují různě závažné činy namířené proti národům, náboženským nebo jiným skupinám. Konkrétně jde třeba o podněcování k nenávisti nebo rasistické urážky. 

Po vyplnění formuláře bude možné odeslat trestní oznámení on-line policii nebo státnímu zastupitelství.

Oznámit trestný čin bez návštěvy policejní stanice je sice možné už teď, například elektronickou poštou. Podle správců Portálu občana z odboru eGovernmentu ministerstva vnitra by ale podání přes Portál občana mělo být jednodušší. 

„Formulář bude zčásti předvyplněný údaji z informačních systémů veřejné správy – především ze základního registru obyvatel. Uživatel tak bude vyplňovat pouze některé položky,“ uvádí Jan Kalina z odboru eGovernmentu ministerstva vnitra.

Trestní oznámení nepůjde podat anonymně

Zároveň nová součást Portálu občana nahradí formulář na webu policie, který fungoval do letošního května. Ten sloužil k ohlášení kriminality na internetu, ale neměl váhu trestního oznámení. 

Podání přes Portál občana by mělo být závaznější. Kromě toho ho není možné podat anonymně. Ani policisté by ale neměli mít přístup ke všem údajům, které se shromažďují na osobním profilu každého občana. „Policisté či kdokoli jiný, kdo bude trestní oznámení přijímat, získá pouze informace z formuláře. K ostatním osobním informacím, které portál uživateli poskytuje, se nedostane,“ říká Jan Kalina.

Vyšetřovatelé se tak nezdozvědí například citlivé informace o zdravotním stavu občana ani to, jestli pobírá sociální dávky, nebo je na něj uvalena exekuce.

Portál občana funguje od září, jeho součástí je také datová schránka. K přihlášení je třeba mít buď elektronický občanský průkaz a čtečku, nebo přístupové údaje k datové schránce, která se zřizuje na kontaktním místě Czech Point či po písemné žádosti na ministerstvu vnitra.