Vysokoškolákem na poslední chvíli. Ještě je možné hlásit se na bankéře, hasiče nebo ošetřovatele

Veřejné vysoké školy obvykle uzavírají příjem přihlášek koncem února a v průběhu března. I nyní však lze podat přihlášku na vybrané – převážně technické – obory. Na soukromé vysoké školy je možné se hlásit do konce září nebo do začátku semestru.

Ilustrační foto
Zdroj: WAVEBREAK (ČTK) Autor: Wavebreak Media LTD

Ještě v září si lze podat přihlášku na některé veřejné vysoké školy. Například Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné láká zájemce o působení v bankovním sektoru – a stanovila termín do 30. září. Kdo by se chtěl stát zdravotníkem či ošetřovatelem, měl by svou pozornost upřít k Pardubicím. Tamní Fakulta zdravotnických studií přijímá přihlášky do 31. srpna.

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské Technické univerzity v Ostravě byla nucena přistoupit ke 3. kolu přijímání nových studentů, stále tedy hledá adepty na hasiče nebo krizové záchranáře. Ke stejnému kroku byla donucena i ostravská Fakulta stavební a Fakulta strojní, která ještě stále nemá plné řady budoucích stavbyvedoucích, developerů nebo statiků.

Vstřícnost za peníze

Červencové, srpnové a zářijové termíny jsou běžnou praxí na soukromých vysokých školách. Nevýhoda oproti veřejným školám je zjevná: za semestry se platí. Obvykle v rozmezí od deseti do třiceti tisíc korun.

Metropolitní univerzita v Praze má každoročně velké množství termínů napříč všemi studijními obory. Pokud studenti stihnou odeslat elektronickou přihlášku a příslušný poplatek za její podání, budou pozváni na jeden z následujících termínů přijímacího řízení. Prvním zářijovým termínem je 5. 9., následovaný 19. 9. a poslední možností je 3. 10. Studenty přijímají například obory humanitních studií, veřejné správy nebo bezpečnostních studií.

Cevro institut nabízí ještě poslední řádný termín přijímacího řízení 5. září, pokud se studenti stihnou přihlásit do 30. srpna. „Obvykle každý rok vypisujeme ještě náhradní termín přijímacího řízení, který bývá obvykle ještě v druhé polovině září,“ říká marketingová ředitelka institutu Lenka Pavlíková.

Jeden z nejzazších termínů pro přihlášení ke studiu nabízí Univerzita Jana Amose Komenského na pražském Žižkově, kam je možné zaslat přihlášku do 15. září. „Přihlášky přijímáme stále ještě ve 2. kole, kompletní a aktuální informace k jednotlivým oborům jsou vždy zveřejněny na webu jednotlivých kateder. Hlásit se mohou zájemci o diplomacii nebo média,“ říká vedoucí studijního oddělení UJAK Markéta Šonková.

Které vysoké školy stále ještě přijímají přihlášky pravidelně zveřejňují webové servery kampomaturite.cz nebo vysokeskoly.com, kde jsou přehledně vypsané všechny stále ještě otevřené obory.