Krajina kolem hřebčína Kladruby

Krajina kladrubského koně kandiduje do UNESCO

Národní hřebčín Kladruby je unikátní fenomén, který po dobu téměř pěti set let udržuje tradici chovu ušlechtilých ceremoniálních koní. Tomu byla po celá staletí přizpůsobována krajinářská architektura v jeho okolí. Dnes tvoří kulturní krajina kolem kladrubských stájí jedinečný komplex pastvin, alejí, cest, stromořadí, vodotečí a jiných krajinotvorných prvků, pro jejichž unikátní charakter, zachovalý stav a významný vliv na soužití člověka s životním prostředím bude hřebčín v Kladrubech na počátku ledna 2018 žádat Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) o zápis na seznam světového dědictví. Více v galerii.