Držitelé Ceny ČT za přínos kultuře: I blázen s dobrým nápadem je lepší než lidé bez fantazie

Manželé Radana a Jiří Waldovi jsou prvními držiteli Ceny České televize za podnikatelský přínos kultuře, která se poprvé v historii udělovala v rámci soutěže EY Podnikatel roku 2016. Podpoře umění se Waldovi věnují již řadu let. 

Jejich stěžejním projektem je unikátní putovní výstava Orbis Pictus Play. Práce manželů Waldových je úzce spjata s dílem a myšlenkami Jana Amose Komenského. Na rok 2023, kdy tomu bude přesně 400 let, co tento významný myslitel dokončil své dílo Labyrint světa a ráj srdce, proto připravují Waldovi výstavu v holandském Naardenu.

„Jsme přesvědčeni, že je to právě umění, které rozvíjí nejpřirozenějším způsobem tvořivost člověka,“ vysvětlili Waldovi důvod, proč se rozhodli podporovat umění. „Vnáší všem do života tolik potřebnou radost, přináší nesčetné inspirace a rozvíjí tvořivou fantazii. Jsme přesvědčeni, že platí – ‚tvořím, tedy jsemʻ, že kreativita je největší konkurenční výhoda a že i blázen s dobrým nápadem je lepší než lidé bez fantazie.“

Stěžejním projektem manželů je zmíněná výstava Orbis Pictus Play, kterou zhlédlo více než 2,5 milionu návštěvníků v Česku i v zahraničí. Lidé mohou mezi exponáty volně procházet, sahat na ně, nebo na ně dokonce „hrát“, a sami tak výstavu dotvářet.

„Chtěli jsme vytvořit projekt, který by pomáhal rozvíjet tvůrčí fantazii lidí, kterou chápeme jako nejdůležitější hnací sílu schopnou vyvést člověka i společnost ze schémat, jako jsou netolerance, odcizenost, lhostejnost, pasivita a nedostatek odvahy,“ vysvětlili Waldovi svůj záměr. „Stále častěji se mluví o svobodě, ale málokdo si uvědomuje, že je to právě tvořivá fantazie, která láme pouta otroctví.“

V současnosti Waldovi pracují na přípravě výstavy v Naardenu. Místo zvolili manželé proto, že právě tam nakonec Komenský našel své útočiště. „Výstava uzavře náš dlouhodobý cyklus,“ vysvětlil Wald.

Po výstavě plánují zanechat jeden z objektů v Naardenu natrvalo. „Měl by tam zůstat jako díkůvzdání všem, kteří umožnili a umožňují lidem, kteří museli z různých důvodů opustit vlast, začít nový život. V případě Komenského to znamenalo, že mohl v zahraničí dokončit své velkolepé dílo.“

Osobnost i dílo Jana Amose Komenského jsou s prací manželů Waldových úzce spjaty. „Snažíme se vědomě jednat ve smyslu Komenského – ‚Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoli se tu koná, všech se týče,ʻ“ řekl Wald.

Všechno začalo povodněmi v roce 1997

Manželé Waldovi nejdříve začali s pomocí dětem z dětských domovů, které v roce 1997 zasáhly povodně na Moravě. Právě to iniciovalo jejich projekt Uměním ke svobodě. „Při setkáních a rozhovorech s dětmi jsme zjistili, že netrpí materiálním nedostatkem, jak jsme si do té doby mysleli, ale kolektivní výchovou. Zjistili jsme, že dětské domovy jsou dostatečně materiálně zabezpečeny, ohroženo je však sociální cítění dětí, jejich postavení ve společnosti, schopnost se po odchodu z dětských domovů do společnosti začlenit a jejich celkový duševní rozvoj,“ uvedl Jiří Wald.

Předávání Ceny České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění
Zdroj: -

Projekt Uměním ke svobodě odstartovali v roce 2000, spolupracovala na něm i řada umělců. V rámci něj Waldovi realizovali například letní umělecké pobyty nebo workshopy a kreativní víkendy pro děti z dětských domovů.

Kromě zmíněných projektů se Waldovi věnují například vydávání časopisu Sanquis, který se rovněž zabývá uměním. Podporují také umělce, přestože rozpočet na jejich podporu už mají podle vlastních slov nižší než dříve. „Nyní se ženou pomáháme především jako konzultanti. Víme sami velmi dobře, že dobrá rada je často nad zlato,“ doplnil Wald.

Podpořit kulturu, která není masová

Za svou práci získali Waldovi jako první v historii Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře, která byla udílena v rámci soutěže EY Podnikatel roku. Radana Waldová letos také patří mezi členy poroty, která rozhodne o vítězi v této kategorii.

Nominovaný podnikatel musí být nositelem myšlenky a klíčovou osobností projektu, musí prokázat odvahu podpořit začínající a inovativní projekty a kulturu podporovat dlouhodobě. Zároveň se hodnotí i finančně vyjádřená výše podpory a společenský přínos projektu. Waldovi ale uvedli, že klíčovou roli hraje i osobní angažovanost podnikatele v projektech.

V přístupu podnikatelů ke kultuře je podle Waldových v Česku ještě pořád co zlepšovat. „Myslím, že kultura by si u nás zasloužila ještě větší podporu. Především ta, která není masovou. Snad by také bylo dobré, kdyby se podnikatelé k podpoře některých projektů více spojovali,“ uvedl Wald. Sám má ale prý své favority na vítěze Ceny ČT a svou nominaci již podal. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 21. října. Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhne 27. února 2018.

Znáte české podnikatele, kteří přispívají ke kultivaci veřejného života? Aktivně podporují kulturní a společenské dění? Pomáhají festivalům, divadlu či péči o naši krajinu? Oceňte jejich práci. Nominujte je na Cenu České televize  za podnikatelský přínos kultuře a umění.