Zájem obcí o dotace na sportoviště je enormní. Převyšuje nabídku sedmkrát

Obce projevily enormní zájem o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo 337 žádostí za více než 744 milionů korun. Požadavky na finanční příspěvky jsou tak v porovnání s nabídkou 7,5krát vyšší. Pro žadatele je vyhrazeno 100 milionů korun. Ministerstvo podané žádosti vyhodnotí do konce září.

O finance na rekonstrukce nebo budování hřišť a modernizaci tělocvičen se letos přihlásilo 337 projektů. Ty celkem požadují více než 744 milionů korun, což je podle ministerstva asi o 644 % více, než může ministerstvo poskytnout. Pro žadatele je dohromady vymezeno 100 milionů. Podpora se týká obcí s počtem obyvatel do tří tisíc.

„Obrovský zájem obcí o tuto výzvu nás utvrdil v přesvědčení, že naše strategie investovat do dětí a mladých lidí je správná a obce tyto dotace potřebují. Zároveň tím přispíváme k našemu dlouhodobému cíli, který vede k rozvíjení kvalitního života na venkově, aby nedocházelo k jeho vylidňování,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Poskytnuté finance by měly sloužit především k hodinám tělesné výchovy a volnočasovým aktivitám, které musejí být zdarma. Sportovní plochy se tak mohou dočkat například výměny povrchů, nových nátěrů nebo třeba výměny mantinelů. „Projekty by měly být hotové nejpozději do poloviny příštího roku. Nejedná se o vybavení, jako například nákup branek, laviček, medicimbalů, trampolín nebo žebřin,“ doplnila ministryně.

Ministerstvo pro místní rozvoj chce projektem podporovat především školní hřiště a tělocvičny, které jsou součástí školních areálů. Pokud ale škola takovéto projekty nevlastní a využívá k těmto účelům majetky obce, může dotace uplatnit i na ně.

Nejvíce žádostí přišlo ze Středočeského kraje (52), dále z Jihomoravského kraje (47) a Zlínského kraje (41). Karlovarský kraj si oproti tomu připravil pouze šest projektů. Maximální výše dotací na jedno sportoviště je až pět milionů korun, dolní hranice představuje částku 500 tisíc korun. Příspěvky by tak měly pokrýt výdaje do výše 70 procent skutečně vynaložených nákladů.

Ministryně už při vypsání výzvy v červnu uvedla, že peněz na tento program bude potřeba více. „Loni jsme vyhlásili dotaci 300 milionů korun na podporu cestovního ruchu. Čerpání je zatím 115 milionů Kč. A protože u podpory školních sportovišť vnímám mnohem vyšší poptávku, rozhodla jsem se, že ty peníze převedu sem. V případě zájmu tak může jít na tento program třeba až 170 milionů korun. A na příští rok bych vyhlásila další výzvu,“ řekla v červnu.