Stát chce ještě více zapojit občany do obrany ČR, podporovat chce i spolky

Stát chce pokračovat ve zvyšování fyzické zdatnosti Čechů i jejich schopností, které by mohly být v budoucnu využitelné při krizových situacích. Ministerstvo obrany, které od vlády dostalo za úkol zpracovat věcný záměr zákona o připravenosti občanů k obraně státu, počítá třeba s finanční podporou pro spolky využitelné právě k obraně státu, s dobrovolným střeleckým výcvikem nebo s týmem výcvikových školitelů. Pokud by byl zákon v budoucnu přijat, stát by vynaložil na podporu brannosti řádově stovky milionů korun.

Video Události
video

Události: Podpora branného výcviku civilistů

Základním cílem návrhu je podle jeho autorů vytvořit účinný systém, který by pomohl zvyšovat připravenost obyvatel České republiky k obraně státu, a to mimo výkon branné povinnosti a na základě dobrovolnosti.

Stát by například finančně nebo materiálem podpořil spolky radioamatérů, střelců či kynologů a umožnil by zvyšovat schopnosti jejich členů. Na oplátku by získal údaje o lidech, kteří jsou ochotni v případě potřeby přijít zemi v době krize na pomoc, a o jejich schopnostech nebo materiálním vybavení.

K dispozici by také mohli být akreditovaní instruktoři, kteří by spolkům i dalším zájemcům pomohli při výcviku či vzdělávání. Počítá se také s organizováním besed s válečnými veterány nebo lidmi, kteří se zachovali hrdinsky. Jedna z možných variant předpokládá, že by vznikl nový úřad, který by měl na starosti administrativu a koordinaci projektu.

Schopnosti už nejen vojenské

Autoři návrhu zdůrazňují, že účast lidí by měla být dobrovolná a stát by jejich schopnosti využil až po vyhlášení stavu ohrožení. „Celý koncept musí respektovat postupné stírání dříve zřejmých hranic mezi jednotlivými typy hrozeb,“ uvádí se v záměru s odkazem na nebezpečí takzvaných hybridních hrozeb. Ministerští úředníci poznamenali, že je proto třeba se soustředit na podporu „co nejširší množiny schopností“, nejen těch vojenských.

„Souvisí to samozřejmě i se zhoršující se situací ve světě a zvyšujícím se počtem hrozeb.“

Vladimír Lukovský

mluvčí ministerstva obrany
„Základním cílem záměru je vytvořit velmi širokou základnu, která každému občanovi (obyvateli České republiky) umožní správně (kvalifikovaně) reagovat na situace ohrožující svrchovanost státu nebo životy, zdraví a majetek osob, ochránit sebe, popřípadě přispět k ochraně druhých, a nesprávným chováním neztěžovat plnění úkolů ozbrojeným silám České republiky,“ uvádí záměr.

„Máme už jenom profesionální armádu, tak je jasné, že v některých situacích ta armáda sama anebo jiné složky integrovaného záchranného systému všechno nemůžou zvládnout. A je dobře, pokud tady máme nějaké skupiny lidí, které by případně mohly pomoci.“

Miloš Vystrčil (ODS)

místopředseda strany, senátor

Zúčastnění střelci by se vyhnuli i zbraňové směrnici EU

Přijetí zákona by přineslo nemalé finanční nároky. Jejich výše bude podle ministerstva záležet na zvolené variantě. Úřad například předpokládá finanční podporu projektů k přípravě občanů na obranu státu až do 100 milionů korun.

Pokud by bylo zřízeno administrativní a koordinační centrum, jeho provoz by mohl stát kolem 60 milionů korun ročně. Další peníze by šly na platy či na vybudování informačního systému. Návrh také předpokládá, že by se musela rozšířit působnost krajských vojenských velitelství, která by dohromady zaměstnala dalších 42 vojáků.

Představitelé ministerstva již dříve uvedli, že zákon by měl také pomoci vyřešit nesouhlas některých českých politiků se zavedením směrnice Evropské unie týkající se držení zbraní. Jeho přijetí by umožnil střelcům, kteří budou součástí systému, ponechat si některé zbraně, jež směrnice zapovídá.