Domácí vězni budou na náramky čekat dál, ÚOHS zrušil výběr dodavatele

Elektronické náramky nejspíše přijdou o dodavatele. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepravomocně zrušil posouzení nabídek, považuje je za netransparentní. Probační a mediační služba tak nejspíše bude muset dodavatele vybrat znovu. Nebude ale třeba opakovat celý tendr od začátku.

ÚOHS zkoumal výběr dodavatele elektronických náramků po stížnosti jednoho z neúspěšných uchazečů. Ten poukazoval na mimořádně nízkou nabídkovou cenu vítězné firmy. Úřad pak dospěl k závěru, že Probační a mediační služba při vyhlášení vítěze chybovala.

I když se i zadavatel podivil nad nízkou cenou a nechal si části nabídky zdůvodnit, podle antimonopolního úřadu to nebylo dostatečné. Zdůvodnění se totiž týkalo pouze některých dílčích položek nabídky. „Pro výši celkové nabídkové ceny byly podstatné i položky další, o které se zadavatel nezajímal, avšak bez jejichž odůvodnění nemohl uzavřít, že ze strany dodavatele došlo k odůvodnění existence mimořádně nízké nabídkové ceny,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Probační a mediační služba podle něj zároveň transparentně nevysvětlila, že posuzovala nabídku vybraného uchazeče ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, jak stanoví zákon.

Ministr Pelikán koncem února vyhlásil, že zakázku, která kromě dodávání samotných náramků zahrnuje také šestiletý provoz monitorovacího centra, získala společnost Supercom. Výběr probíhal formou soutěžního dialogu, přihlásilo se šest firem, jež absolvovaly několik kol přímých jednání. Konkrétní nabídku podalo pět uchazečů. 

Ti teď nejspíše znovu dostanou šanci. Antimonopolní úřad svým rozhodnutím nezrušil celé zadávací řízení, ale pouze určité úkony související s posouzením nabídky vybraného uchazeče. „Je tedy na zadavateli, aby tuto nabídku nyní posoudil znovu, tentokrát však již transparentním způsobem,“ poukázal Rafaj.

Ministerstvo spravedlnosti (resp. jeho Probační a mediační služba) hledalo dodavatele náramků opakovaně. Několik tendrů však muselo zrušit, naposledy se tak stalo proto, že nepřišla vůbec žádná nabídka.

Domácí vězení zavedl trestní zákoník v roce 2010, ale zatím jej soudci využívají jen okrajově. Důvodem může být právě skutečnost, že kontrolu domácích vězňů zatím nezajišťují nepřetržitě elektronické náramky, ale pouze namátkově probační pracovníci.