Štít z Konopiště uloupený nacisty našel historik ve Filadelfii. Stát ho chce vrátit

Ministerstvo zahraničních věcí se snaží o navrácení renesančního dekorativního štítu, který za okupace uloupili ze zámku Konopiště nacisté. Historik Ladislav Čepička ho objevil v soukromém muzeu umění ve Filadelfii. Podle dochovaných dokumentů jde o štít ze sbírky, která se po válce nevrátila do Československa kompletní. Zda se ho podaří získat zpět, bude jasné za několik měsíců.

Video Události
video

Renesanční štít uloupený nacisty je zřejmě ve Filadelfii

Na zámku Konopiště je jedna z nejcennějších zbrojnic v Evropě. Její součástí je i devět malovaných renesančních štítů. Původně jich tam ale viselo třináct. Následník trůnu František Ferdinand D´Este je přivezl společně se sbírkou zbraní v roce 1904.

Na zámku byly štíty až do roku 1943, kdy Konopiště už několik let opanovali nacisté. Areál tehdy patřil do velkého výcvikového prostoru jednotek SS.

Zbrojnici potom nacisté odvezli do připravovaného říšského vojenského muzea v Praze. Adolf Hitler ho ale na poslední chvíli zakázal otevřít. Část sbírky pak putovala do Lince a po válce byla objevena v solných dolech u Salzburku.

Olejomalba města s jezdeckou bitvou

„Bohužel ne všechno. Naprostá většina sbírek, kde bylo vedle zbraní i výtvarné umění, sklo nebo porcelán, se ale do republiky vrátila,“ řekl České televizi Jan Šach z Vojenského historického ústavu. Větší část štítů šla zpět na Konopiště, další do Vojenského historického ústavu.

Detail štítu uloupeného nacisty
Zdroj: ČT24

V archivu ministerstva zahraničních věcí dodnes existují seznamy uměleckých děl a předmětů, které nacisté v době okupace odcizili a o jejichž vydání Československo po válce spojence požádalo. Dochovala se i restituční žádost o zbrojnici z Konopiště, a to včetně štítu, který zmizel.

Podle popisu jde o dřevěný štít potažený plátnem s olejomalbou města a jezdeckou bitvou. Historik Ladislav Čepička ho více než 70 let po válce našel v katalogu sbírky filadelfského muzea umění. „Jsem nezlomně přesvědčen, že štít je původní konopišťský,“ řekl ČT. Autorem výzdoby štítu z 30. let 16. století je podle Čepičky italský malíř Girolamo da Treviso.

Ministerstvo zahraničí se proto na muzeum obrátilo s žádostí o jeho navrácení. „Myslím, že by to vrátit měli. Odpovídalo by to zásadám, které prosazovala jak americká vláda, tak asociace amerických muzeí,“ domnívá se zvláštní zmocněnec ministerstva pro otázky holocaustu Antonín Hradilek. Zda tomu tak skutečně bude, by mělo být jasné za několik měsíců.