Gymnázia a lycea mají jistou maturitu z matematiky, ostatní školy zatím ne

Povinná maturita z matematiky se bude zatím týkat jen žáků gymnázií a lyceí, a to od školního roku 2020/2021. Takovou úpravu schválila jednomyslně vláda. Jak tomu bude na jiných typech středních škol, však ministři zatím nerozhodli. Povinná matematika by se měla týkat většiny oborů, vláda se ale neshodla na jejím výčtu.

Kdo se ještě bude moci vyhnout maturitě z matematiky a na koho již povinně dopadne, zatím vědí pouze studenti gymnázií a lyceí. Na ostatních typech středních škol zatím není jasné, kterých oborů se bude povinná maturita z matematiky týkat.

„Odborně je to zcela jasné, ale politicky hledání shody, odvaha říct ,hurá, teď budeme zlepšovat analytické, logické myšlení, podpoříme matematiku,‘ to už je těžší,“ řekla k výsledku jednání vlády ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Ministryně chtěla, aby byla matematika povinným maturitním předmětem pro 15 všeobecných a 104 odborných oborů a zkoušky by začaly od roku 2022 nebo 2023. Se svými návrhy však neuspěla. Ministerstvo zemědělství se postavilo proti zahrnutí škol zaměřených na technologii a analýzu potravin, vinohradnictví, rybářství, chovatelství, zahradnictví, trenérství dostihových a sportovních koní nebo chovatelství cizokrajných zvířat. 

Do února proto ministerstvo školství připraví další návrh zohledňující připomínky ministrů. Ministryně však nepředpokládá, že by po mnoha letech diskusí o povinné maturitě z matematiky bylo možné přijít s nějakou revoluční myšlenkou. Plánuje ale v lednu uspořádat ještě jeden kulatý stůl s odbornými asociacemi ve školství a „za přítomnosti všech resortů zrekapitulovat, k jakému kompromisu vyjednavači dospěli“.

V současnosti je matematika – byť není povinná – předmětem, ze kterého maturanti nejčastěji propadají. Podle Kateřiny Valachové by ale měla ruku v ruce s rozšířením zkoušky jít změna přístupu k výuce matematiky. Nemělo by jít o memorování, ale o rozvoj logického myšlení, k čemuž má přispět nový přístup didaktiky a například dělení tříd na tento předmět.

O zavedení povinné maturity z matematiky měli velký zájem zaměstnavatelé reprezentovaní Svazem průmyslu a dopravy. Bývalý ministr Marcel Chládek (ČSSD) ji chtěl spustit v roce 2019, ale Kateřina Valachová odklad odložila. Studenti středních škol, kde je maturita z matematiky povinná, budou mít povinnou zkoušku ze tří předmětů. Vedle českého jazyka a matematiky to bude ještě cizí jazyk.