Dát větší moc Nejvyššímu kontrolnímu úřadu? Senátoři jsou proti

Senátoři mají četné pochybnosti k návrhu rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu a horní komora předložený zákon zřejmě neschválí. Bude požadovat zjednodušení kontrol, aby krajům a obcím nepřibyly další povinnosti. Uvedl to předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) po jednání s Asociací krajů. Uvedl, že se zatím nepodařilo dojednat, které kontrolní činnosti se sloučí, aby se samosprávám ulehčilo. Rozšíření pravomocí NKÚ podpořil v pátek prezident Miloš Zeman.

Video Události
video

Události: Projde zvýšení pravomocí NKÚ?

„Příliš bych zatím optimistický k tomu, že to schválíme v podobě, v jaké to přišlo z Poslanecké sněmovny, nebyl,“ uvedl Štěch k vyhlídkám zákona o NKÚ. „Nemůžou jenom přibývat kontroly de facto stejné úrovně,“ podotkl předseda horní komory.

Předseda asociace, jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) uvedl, že se kraje nebrání tomu, když NKÚ bude kontrolovat všechny příjemce veřejných peněz, včetně územních samospráv. Mají však podmínku, aby vláda odstranila duplicitní, triplicitní kontroly a praxi, kdy stejné orgány, které kontrolují stejnou věc, docházejí s odstupem času k naprosto odlišným závěrům, zdůraznil Hašek. Dodal, že podobně je tomu u auditních orgánů, které kontrolují vynakládání evropských peněz. Asociace si proto již stěžovala ministerstvu financí, které má tuto činnost na starosti.

Prezident větší pravomoci podporuje

Prezident Zeman se v pátek při návštěvě Olomouckého kraje postavil za rozšíření pravomocí NKÚ. „Domnívám se, že obecně vzato je třeba podporovat rozšíření pravomocí NKÚ, ale že kontrolní akce, které vyhlašuje, by v případě obcí měly být orientovány na investiční akce přesahující určitou poměrně vysokou hranici například 50 milionů korun. A to z toho důvodu, že právě tam často dochází k nejrůznějšímu zneužívání veřejných prostředků nesmyslnými investicemi,“ uvedl Zeman. Jako příklad uvedl aquapark v Bublavě.

Pokud by se taková hranice podle prezidenta schválila, nebyly by obce obtěžovány při kontrolách investičních záměrů menšího rozsahu. „Úřad zase nemá tak velkou kapacitu, aby kontroloval všech 6500 obcí. Když to svážeme limitem dejme tomu 50 milionů korun, tak bude kontrolovat jen obce, kde se třeba starosta rozhodl postavit svůj pomník,“ doplnil Zeman.

Video Studio ČT24
video

Senát a hejtmani o větších pravomocech pro NKÚ

Střet NKÚ a nezávislých rozhodnutí zastupitelstev

Hejtman Hašek upozornil, že existuje střet mezi pravomocemi NKÚ a ústavním právem na samosprávu.

„Jde o to, jak bude NKÚ komentovat nezávislá rozhodnutí jednotlivých zastupitelstev, která jsou aktem politického rozhodnutí,“ řekl s tím, že tato záležitost se musí ještě projednat. Kontroloři by i podle Svazu měst a obcí měli mít ve vztahu k samosprávě v kompetenci pouze kontrolu zákonnosti, nikoliv efektivnosti vynaložených peněz.

NKÚ má podle vládního návrhu zákona získat právo prověřovat například hospodaření krajů, obcí a jejich příspěvkových organizací. Má navázat na ústavní novelu, kterou Senát zatím neschválil. K jejímu prosazení je třeba třípětinové většiny hlasů. Vládní koalice má ve svých senátních frakcích potřebný počet hlasů, ne všichni jejich členové jsou také členy vládních stran a i v jejich řadách panují k předloze výhrady.