V Česku je připravena asi desítka projektů porodních domů

Zastánci přirozenějšího porodu volají po odborné debatě o možnostech zřizování porodních domů a jejich postavení včetně případné úhrady péče ze zdravotního pojištění. Porodní domy jsou zařízení nabízející přirozenější prostředí k porodu než nemocnice. Vedou je porodní asistentky. Jsou samostatné, ale spolupracují s porodnicí v případě komplikací nebo návazné péče. 

Video Studio ČT24
video

V Česku je připravena asi desítka projektů porodních domů

V Česku je aktuálně připraveno asi deset projektů porodních domů. Mezi lékaři jsou ale odpůrci tohoto přístupu, kteří varují, že porod bez přítomnosti lékaře není pro dítě bezpečný.

V Rakousku, jehož podmínky jsou srovnatelné s Českem, funguje 13 porodních domů, uvedla biostatistička Markéta Pavlíková. Velmi rozšířená je tato forma péče v Anglii. Od roku 2014 tam platí národní doporučení, že pro nízkorizikové rodičky je porodní dům ze zdravotnického hlediska nejlepší variantou. Tamní studie z roku 2011 zjistila, že při porodu této skupiny žen v porodnicích je dvojnásobné riziko akutního císařského řezu a mají více poporodních poranění.

V Česku je aktuálně připraveno asi deset projektů porodních domů. Jejich otevření brání dvě podmínky – porodní dům musí být vybaven jako porodní sál a neustále musí být přítomen lékař. Unie porodních asistentek se snaží vyjednat s ministerstvem zdravotnictví zmírnění těchto podmínek.

„Nemyslím si, že tato koncepce je pro Českou republiku vhodná,“ uvedl předseda Sdružení soukromých gynekologů Vladimír Dvořák. Jestliže v dané instituci není přítomen lékař, nemůže to podle Dvořáka být bezpečné místo pro porod. Bezpečnější by podle něho byla varianta, kdy by porodní asistentky mohly vést porod v nemocnici, kde je lékař přítomen. 

Přirozenému přístupu k porodu bez nadbytečných lékařských zásahů se bude tradičně věnovat 11. ročník festivalu pořádaného při příležitosti Světového týdne respektu k porodu.