Za urážku úředníka 10 tisíc, za napadení záchranáře pokuta 100 tisíc

Poslanci schválili zavedení nových přestupků a až desetinásobné zpřísnění pokut. Novými přestupky, za které bude hrozit až desetitisícová pokuta, bude urážka úředníka nebo policisty. Maximální výše pokuty za přestupek se má zvýšit ze 4000 korun na 10 000 korun. Promlčecí doba u přestupků má být nově podle jejich závažnosti až tříletá. Poslanci v zákoně umožnili nově uložit domácím násilníkům povinnost podrobit se vhodnému programu pro zvládání agrese nebo násilného chování.

Změny má přinést zákon o odpovědnosti za přestupky, který schválila Sněmovna. V příkazním řízení se přestupky projednávají v případě, pokud je nebylo možné vyřešit ve zkráceném blokovém řízení.

Novela také umožní až stotisícovou sankci za zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby. Stejně tak se má zvýšit pokuta za provozování obchodní, výrobní či jiné výdělečné činnosti bez příslušného oprávnění. Kdo potom úřadu sdělí nesprávný nebo neúplný údaj, mohl by dostat pokutu až 50 tisíc korun.

Zákon o odpovědnosti za přestupky má mimo jiné stanovit způsob jejich projednávání. Zavádí například jednotný pojem přestupek, který nahradí dosavadní právní pojem správní delikt. Má také zavést obecnou úpravu podmínek odpovědnosti právnických a podnikajících fyzických osob za přestupek. Tyto podmínky jsou nyní popsány asi ve dvou stovkách různých zákonů, které jsou řešeny nedostatečně, uvedl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Norma kvůli tomu spolu se zákonem o přestupcích, který poslanci také schválili, a zákonem o udělování amnestie ve věcech přestupků ruší úpravy řešení přestupků v osmi desítkách dalších norem. Ruší i dvě vyhlášky o nákladech na přestupkové řízení.

Video Studio ČT24
video

Benda: Zákon příliš komplikuje přestupkové řízení

Norma podle Chovance také upravuje například narovnání mezi obviněným a poškozeným nebo správní trest zveřejněním rozhodnutí o přestupku. Jedním z účelů této sankce je informovat veřejnost o nekalých obchodních praktikách firem nebo živnostníků. Zákon zachovává právo prezidenta přestupky amnestovat.

„Myslím si, že zákon příliš formalizuje další řízení,“ uvedl člen ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) s tím, že přestupkové řízení se tak blíží spíše řízení trestnímu. Menší obce navíc podle něho nebudou schopny toto řízení zvládat. „Zvýšení horní hranice pokut považuji za chybu,“ dodal Benda.

„Běžní normální slušní občané se nemají čeho bát,“ myslí si člen ústavně-právního výboru Lukáš Pleticha (ČSSD).

Video Studio ČT24
video

Pleticha: Lidé se nemají čeho bát