Podomní prodej regulovat lze, ale férově, rozhodl Ústavní soud

Vojkovice na Brněnsku částečně uhájily před Ústavním soudem svoje obecní nařízení o podomním prodeji. Jeho zrušení navrhl krajský úřad s tím, že obec znemožnila prodejcům jejich podnikání. Částečně se s tím ztotožnili i ústavní soudci, kteří zrušili tu část vyhlášky, podle níž mělo prodejní místa mimo kamenné provozovny určovat město. Zbytek normy ponechal Ústavní soud v platnosti. Jako nadbytečnou naopak zrušil přerovskou vyhlášku o přepravě sypkých materiálů po silnici.

Vojkovické nařízení stanovuje, že prodávat zboží a nabízet služby mimo kamenné provozovny lze pouze na vymezených místech. Podle krajského úřadu ale Vojkovice chybovaly, když jasně neurčily, kde lze mimo prodejny podnikat. Úřad proto navrhl vyhlášku zrušit.

„Krajský úřad je dozorující orgán, proto je povinností obcí zasílat mu všechna nařízení hned po jejich vyhlášení. Pokud úřad zjistí chyby a jestliže po 120 dnech nedojde k nápravě, je ředitel krajského úřadu povinen navrhnout soudu zrušení tohoto nařízení. Ale je to spíš výjimečná záležitost," uvedl Radomír Zimek z Kontrolního a právního odboru jihomoravského krajského úřadu.

Podomní prodej dostal stopku

Ústavní soudci nakonec zrušili jen druhý článek vyhlášky. Vadilo jim, že prodejní místa nebyla ve vyhlášce konkrétně uvedena, i to, že si obec vůbec přisvojila tuto pravomoc. „V případě, že by k určení či vyhrazení míst k nabízení a prodeji zboží a služeb mimo provozovnu nedošlo, znamenalo by to paušální a plošný zákaz takového prodeje na celém území obce," upozornila mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková s tím, že plošný zákaz stánkového prodeje není možný. Kromě druhého článku nechali soudci zbytek nařízení v platnosti.

„Pro nás je to přijatelné, protože článek II. byl opravdu dost neurčitý. Je důležité, že zůstal zachován článek III., který znamená absolutní zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci," komentoval nález soudu advokát Vojkovic Jan Mandát.

Podobnou, jen jinak formulovanou vyhlášku proti podomnímu prodeji mají už stovky měst a obcí po celé republice. Jednou z nich už se ústavní soudci v minulosti zabývali: loni v květnu před nimi Františkovy Lázně svoji vyhlášku uhájily. Soudci tehdy dospěli k názoru, že městská vyhláška svobodné podnikání neomezuje, protože podomní prodejci mají stále možnost své služby nabízet například u stánků na ulici.

Přerovská „plachtovací" vyhláška je minulostí

Ústavní soud v úterý odpoledne rozhodoval i o návrhu na zrušení vyhlášky města Přerov. Ta stanovuje, že sypké materiály lze po silnici přepravovat jen v uzavřeném nákladovém prostoru nebo pod plachtou.

Přerovskou vyhlášku navrhlo zrušit ministerstvo vnitra, podle kterého se nařízení dubluje se zákonem o silničním provozu. Ten říká, že při přepravě sypkých materiálů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání.

S názorem ministerstva se ztotožnili i ústavní soudci, podle nichž je vyhláška nadbytečná, a proto ji zrušili. Město Přerov navíc překročilo svou pravomoc, města a obce při vydávání vyhlášek totiž nemohou upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě, anebo otázky, které jsou již vyřešeny prostřednictvím předpisů veřejného či soukromého práva. 

Ústavní soud upozornil na to, že silniční provoz, upravený zákonem, musí být na celém území státu stejný. Není totiž možné požadovat po řidičích, aby si pamatovali pravidla ve všech obcích. Výjimkou je jen místní úprava parkování.