Duka zakázal akce Prague Pride U Salvátora

Dvě akce, které byly programovou součástí festivalu Prague Pride a měly se odehrát na půdě Akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora, nakonec zakázal pražský arcibiskup Dominik Duka. Farnost spravuje Tomáš Halík, podle něhož Duka využil práva vydat zákaz obou akcí s odůvodněním, že "sice neodmítá dialog v církvi na toto téma, ale považuje časovou souvislost s Prague Pride za nevhodnou".

Pražský arcibiskup Dominik Duka
Zdroj: ČTK Autor: Dalibor Glück

Několik dní se uvnitř církve debatovalo o tom, zda farnost může pořádat vystoupení řádové sestry o šikaně v církvi a promítání filmu o knězi s homosexuální orientací. Arcibiskupské odůvodnění o nevhodnosti časového souběhu obou akcí podle Halíka není překážkou k rozhovorům o tématu. "Respektujeme jeho rozhodnutí s tím, že k potřebné akademické diskusi a otevřenému dialogu na toto téma se vrátíme později za příznivějších okolností," doplnil Halík ve svém prohlášení.

Spolek Logos, který sdružuje věřící homosexuály, na základě dohody s Akademickou farností chystal na 12. srpna besedu s americkou řeholnicí Jeannine Gramickovou O šikaně v církvi a mimo ni, na čtvrtek 13. srpna pak promítání polského filmu Ve jménu. Obě akce se uskuteční, nicméně nebude to na půdě římskokatolické církve.

Spolek věřících homosexuálů Duka nepotěšil

"Jako členové a členky spolku Logos Česká republika jsme znepokojeni a zároveň zarmouceni tím, že vedení římskokatolické církve v České republice prostřednictvím kardinála Duky a priori odmítá tuto příležitost k dialogu, kterou ve spolupráci s festivalem Prague Pride nabízíme," dodávají zástupci spolku. Česká římskokatolická církev se podle nich tématům šikany a diskriminace vyhýbá.

Dominik Duka před několika dny konstatoval, že některé postoje účastníků a organizátorů festivalu katolická církev sdílet nemůže. Uznává sice, že existuje nezanedbatelný počet mužů a žen, kteří mají vrozené homosexuální sklony, tento stav si nezvolili, a proto mají být přijímáni "s úctou, soucitem a jemnocitem". Na druhé straně ale považuje homosexuální jednání za "vnitřně nezřízené a nemůže být schvalováno". Otevírat tuto problematiku v církvi v souvislosti s festivalem nepovažuje za šťastné, protože převážná část účastníků totiž nejsou věřící lidé, není proto jejich záměrem řešit vztah k církvi.

Během týdne se však pravděpodobně uvnitř církve ozvaly další protestní hlasy, které mohly vést k tomu, že Duka nakonec pořádání obou akcí zakázal. Halík uvedl, že ohledně festivalu mezi ním a Dukou není spor a že mají na "pochod hrdosti" podobný názor. "Domnívám se, že podobné akce mají smysl v Rusku, kde jsou homosexuálové předmětem pronásledování, ale stěží u nás, kde je nikdo nepronásleduje," píše. Připomíná slova papeže Františka: "Když je někdo gay a má dobrou vůli, kdo jsem já, abych ho soudil?" Katolická církev učí, že se má ke gayům a lesbám přistupovat s plným respektem a porozuměním, trvá však na tom, že svátostné manželství v katolické církvi mohou uzavřít pouze muž a žena. "A s tím zcela souhlasím," říká Halík.