Lesy nechtějí církvím vydat 60 tisíc hektarů

Hradec Králové - Lesy ČR odmítly vydat církvím šedesát tisíc hektarů lesů. Státní podnik má pochybnosti o oprávněnosti nároků církve, která žádá zhruba 140 tisíc hektarů lesů. Vydání sporných majetků tak bude řešit ve správním řízení Státní pozemkový úřad.

Lesy už mají na vydání zhruba 60 tisíc hektarů lesů s církvemi uzavřené dohody. U zbylých 20 tisíc hektarů Lesy pochybnosti nemají a k uzavření dohod chybí splnění jen některých formálních náležitostí. Celkem církve podaly na Lesy ČR 2 210 žádostí o vydání majetku.

  • Požadovaných 140 tisíc hektarů představuje zhruba osm procent z celkové rozlohy státních lesů (1,3 milionu hektarů).

Lesy mají u sporných 60 tisíc hektarů například důvodnou pochybnost, zda šlo o majetkovou křivdu, dodává generální ředitel LČR Daniel Szórád. Majetku požadovaného církvemi se prý může například týkat konfiskační dekret či vyhláška zabírající majetek ještě před 25. únorem 1948. O navrácení majetku žádal státní lesy například i Řád německých rytířů, u kterého přitom ministerstvo kultury předem řeklo, že jednoznačně trvá na tom, že jejich majetek byl konfiskován na základě Benešových dekretů. „Celou věc musejí prověřit nejen právníci, ale i historici,“ dodal Szórád. Některé odmítnuté dohody navíc jdou i na vrub duplicitních žádostí.

Církevní stavba
Zdroj: ISIFA/Thinkstock
Autor: Hemera/Radomir Rezny

Spory o vratislavské panství 

Přestože je celková výměra sporných pozemků rozsáhlá, počet žádostí o ně je relativně nižší. Jednotlivá území jsou totiž velká. K největším majetkům s odmítnutou dohodou patří takzvané vratislavské panství o velikosti zhruba 30 tisíc hektarů, které by mělo historicky patřit olomouckému a ostravsko-opavskému biskupství. Leží v oblasti Javorníku, Jeseníku a Frýdku-Místku. Pochybnosti se týkají možné dřívější konfiskace.

Odmítnuté případy proto Lesy ČR posunou do správního řízení na Státní pozemkový úřad (SPÚ). „SPÚ je ten orgán, který by se k tomu měl vyjádřit a měl by korektně posoudit jednu i druhou stranu a naše pochybnosti buď vyvrátit, nebo potvrdit,“ uvedl Szórád. Pokud úřad označí pochybnosti Lesů ČR jako nedůvodné, majetek se vydá. Pokud by Lesy měly i po vydání majetku dál pochybnosti o správnosti nároku, mohou ještě podat vůči úřadu správní žalobu.

Video Petr Vašek: Některé žádosti jsou spíše preventivní
video

Petr Vašek: Některé žádosti jsou spíše preventivní