Při jednání o Lisabonské smlouvě se poslanci nemohli shodnout, proto ji odložili

Praha - Několikahodinová debata o Lisabonské smlouvě skončila v Poslanecké sněmovně bez výsledku, tzn. nebyla ani zamítnuta, ani předána k dalšímu projednávání výborům. Poslanci se nemohli shodnout na společném závěru, proto jednání přerušili a pokračovat v něm budou pravděpodobně během příštích týdnů. Kdy se dostanou k jejímu schvalování, je ale otázkou. Během sněmovní schůze padlo několik různých návrhů.

Někteří poslanci navrhovali, aby euroústava byla předložena výborům, které by ji projednaly ve lhůtě 150 dní, ke schválení ve sněmovně by se tak vrátila až na podzim. Komunisté požadovali její úplné zamítnutí. Občanští demokraté se pravděpodobně budou snažit prostřednictvím Senátu předložit smlouvu k prozkoumání Ústavnímu soudu.

Lisabonská smlouva, která nahrazuje projekt euroústavy zamítnuté v roce 2005 v referendech ve Francii a Nizozemsku, nyní prochází ratifikačním procesem v jednotlivých zemích unie. Smlouva začne platit pouze tehdy, pokud ji ratifikují všechny členské státy. Učinily tak již například Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Malta a Francie.