Česko bude mít po vstupu do Schengenu úřad pro analýzu migrace

Praha - Ministr vnitra Ivan Langer předložil na včerejším jednání vlády návrh na zřízení Analytického centra pro ochranu státních hranic a migraci. Vznik úřadu, který bude sledovat a analyzovat vývoj migrace na území České republiky, souvisí se vstupem ČR do Schengenského prostoru.

Vznik analytického centra je součástí Národního plánu řízení ochrany státních hranic ČR. Tento strategický dokument se zabývá transformací systému ochrany státních hranic a efektivním využitím stávajících kontrolních kapacit. Kvůli zapojení do schengenského systému se totiž zcela mění politika ochrany hranic. „Kontrola se přesune z příhraničních oblastí na celé území,” popisuje hlavní rozdíl Pavla Fridrichová z Odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra.

Od ledna příštího roku zmizí kontroly z vnitřních hranic mezi novými a starými členskými zeměmi EU, od března také z mezinárodních letišť. Ochrana hranic tak splyne se zajištěním vnitřní bezpečnosti zemí, což vyžaduje nové postupy. Proto vznikne analytické centrum, které bude vývoj migrace sledovat. Mělo by vytvořit komplexní obraz pohybu cizinců na našem území. „Česká republika jako jeden ze členských států Evropské unie a od 1. 1. i Schengenu musí brát svůj díl odpovědnosti při ochraně společných hranic,” dodává Fridrichová.

Analytické centrum pro ochranu státních hranic a migraci by mělo fungovat už od prvního září letošního roku. Podle Fridrichové nebude stát daňové poplatníky ani korunu, bude se totiž skládat s úředníků stávajících institucí, které se migrací zabývají. Tyto instituce budou také hlavním zdrojem statistických informací.