Ženská lobby má program pro české předsednictví EU

Praha - Česká ženská lobby (ČŽL) představila program pro prosazování genderové rovnosti v období českého předsednictví Evropské unii. Platforma, která sdružuje české nevládní neziskové organizace hájící práva žen, hodlá organizovat různé diskuse a happeningy za rovné příležitosti žen a mužů. Pro své aktivity má ČŽL požehnání i eurokomisařky Margot Wallströmová.

„Doufáme, že během českého předsednictví dojde zásadně ke zviditelnění tohoto tématu. Téma genderové rovnosti je v Evropské unii prioritou, kdežto v České republice je to naprosto marginální záležitost,“ řekla dnes Lenka Bennerová z členského sdružení Fórum 50 %, které dlouhodobě usiluje o vyšší zastoupení žen v politice.

Ženská lobby si svými akcemi klade za cíl poukázat na vybrané oblasti, v nichž se rovnost příležitostí a práv mužů a žen stále považuje za nedostatečnou. Za svou osvětovou špetku do mlýna zvolilo sdružení seriál pěti seminářů během půl roku českého předsednictví EU.

Témata jednotlivých akcí ČŽL během českého předsednictví:

  • leden - Ženy v politice
  • únor - Domácí násilí
  • březen - Antidiskriminační legislativa
  • duben - Postavení migrantek ve společnosti
  • květen - Práva žen během péče v těhotenství

Program přišla podpořit také evropská komisařka pro institucionální vztahy a komunikační strategie Margot Wallströmová. Komisařka vyzvala v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu politické strany, aby nominovaly více žen na svých kandidátních listinách. Margot Wallströmová argumentuje tím, že ženy tvoří 52% evropské populace, zatímco v politice se jich objevuje okolo 15%. „Ženy i muži by se měli stejnou měrou zapojit do formování politických otázek,“ uvedla Wallströmová.

Sdružení Česká ženská lobby

Česká ženská lobby sdružuje v současnosti 22 organizací, které hájí práva žen v České republice. Mezi členské organizace patří třeba Institut Gender Studies nebo Český helsinský výbor. Platforma je také součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s Evropskou komisí EU.

Co je gender?

Z angličtiny přejatým termínem gender se většinou označují společensky a kulturně vytvořené rozdíly mezi muži a ženami. S obdobným významem se někdy užívá českého výrazu rod (mužský, ženský). Pojem se začal používat v sociálních vědách, ale poslední dobou proniká i do běžného slovníku.