Tři pětiny domácností mají problém vyjít s penězi

Praha - Zhruba tři pětiny českých domácností obtížně vycházejí se svými příjmy, je to více než na podzim, ale stejně jako před rokem. Na základě průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) spíše obtížně vychází s penězi 38 procent dotázaných, obtížně 12 procent a pro devět procent respondentů to považuje dokonce za velmi obtížné. Na druhé straně asi dvě pětiny lidí nemají při hospodaření se svými příjmy větší problém.

Oproti minulému šetření z října 2008 se tak o pět procentních bodů zvýšil podíl lidí uvádějících, že se svým příjmem vycházejí obtížně; podíl těch, kdo tvrdí opak, se naopak o čtyři procentní body snížil. Aktuální výsledky se ovšem statisticky neliší od výsledků zaznamenaných přesně před rokem v dubnu 2008.

Problémy s hospodařením s příjmy deklarují častěji ženy, osoby se základním a středním vzděláním bez maturity, respondenti starší 60 let, nepracující důchodci, nezaměstnaní, lidé pracující v dělnických profesích, řadoví úředníci nebo provozní pracovníci, potenciální voliči ČSSD, případně ti, kteří by k volbám nešli. Naopak bez potíží hospodaří se svými příjmy především podnikatelé, vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci, nižší odborní pracovníci, absolventi středních škol s maturitou nebo vysokoškoláci a také voliči ODS.

Oproti předchozímu výzkumu, který se uskutečnil před rokem, se objevila jediná statisticky významná změna, a to v případě výdajů na zdravotní péči a léky. Podíl respondentů deklarujících dostatek peněz ve svém rodinném rozpočtu vzrostl o pět procentních bodů, čímž se vrátil na úroveň z let 2006 a 2007 po mírném poklesu zaznamenaném v loňském roce, ukázal to aktuální průzkum CVVM.

Průzkum se uskutečnil ve dnech na začátku dubna na vzorku 1056 obyvatel ČR starších 15 let.