U Královy Lhoty na Rychnovsku bude nový kruhový objezd

Hradec Králové - U Královy Lhoty na Rychnovsku letos vybudují silničáři nový kruhový objezd a současně také opraví některé přilehlé úseky silnic. Za stavbu zaplatí kraj zhruba 22 milionů korun. V uvedeném úseku bude po dobu prací omezená doprava, informoval o tom Jiří Hošna z tiskového oddělení hradeckého hejtmanství. Podle krajského radního pro dopravu Josefa Ješiny vylepší kruhový objezd bezpečnost provozu na stávající křižovatce silnic druhé a třetí třídy. Okružní křižovatka bude mít průměr 30 metrů a silničáři ji zhotoví jako přeložku nynější trasy včetně přilehlých úseků silnic. Dělníci začnou na výstavbě pracovat letos na jaře, práce by mohly skončit v srpnu.

V roce 2008 kraj investoval do oprav silnice druhé třídy u Královy Lhoty téměř 24 milionů korun. Silničáři tehdy opravili téměř tři kilometry dlouhý úsek, na kterém položili novou vrstvu asfaltu, opravili odvodnění a instalovali nové dopravní značení.

V letošním roce plánuje Královéhradecký kraj rekonstruovat silnice, mosty nebo opěrné zdi za asi 550 milionů korun. Většinu peněz se podařilo získat z evropských dotací. V kraji je celkem 3 773 kilometrů silnic. Z toho 443 kilometrů tvoří silnice první třídy v majetku státu, zbylé silnice, tedy ty druhé a třetí třídy, jsou ve vlastnictví kraje.