Středa a popelec

Praha – Na dnešní den připadla v římskokatolické tradici Popeleční středa, kdy nastává po masopustu čtyřicetidenní postní doba před Velikonocemi. V kostelích se konají mše, při nichž duchovní udělují věřícím takzvaný popelec - na čelo dostanou označení popelem jako znamení kajícnosti. V katedrále svatého Víta v Praze povede podvečerní mši kardinál Dominik Duka. Charita ČR mimo jiné zahajuje opět sbírku pod názvem Postní almužna 2012.

Během postní doby mají čeští věřící možnost návratu ke starobylé postní tradici - almužně. Co si odepřou, mohou v peněžní formě přispět potřebným. Odepře-li si dospělý například cigaretu, ušetří na charitu pět korun, v případě bonbonu třeba tři koruny. „Člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl… Tyto dary církev použije prostřednictvím charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla,“ uvádí Charita ČR. Do římskokatolických diecézí po celém Česku tak bylo letos rozesláno celkem 65 tisíc papírových pokladniček.

Ke konci postní doby věřící odevzdají svoji almužnu do kostela

Arcidiecézní charita v Olomouci pořádá Postní almužnu už počtvrté. V loňském roce tak vybrala více než jeden a půl milionu korun. O papírové krabičky byl v kostelech velký zájem, rozebraly se během chvilky. „Když se postíš, tak ne proto, abys to ušetřil a uložil, ale abys z toho udělal dobro pro druhého,“ dodal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Video Reportáž Evy Knajblové
video

Reportáž Evy Knajblové

Reportáž Evy Knajblové

Z 15, 22.2.2012

Etnoložka Jiřina Langhammerová ve Studiu ČT24

Popelec nese přísný půst

Popeleční středa a pak také Velký pátek jsou v křesťanské tradici chápány jako přísné postní dny. Věřící by neměli jíst maso a měli by vynechat jedno ze dvou hlavních jídel dne. Odřeknutí si dobrého jídla, pití a zábavy by nemělo být cílem, ale prostředkem pro to, aby se člověk ztišil a povzbudil k dobrým skutkům.

S koncem vesnického masopustu a začátkem půstu by měly podle tradice skončit i příbuzné městské plesové sezony, muziky, taneční zábavy, hlučné svatby, zabijačky a hodování.

Boží hod velikonoční se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoce letos připadají na neděli 8. a pondělí 9. dubna. Připomínají Ježíšovu smrt na kříži, podle křesťanské víry oběť za lidské hříchy.