Podívejte se, kde pomáhá Kuře

Praha – Žluté Kuře s červenobílým záchranným kruhem pomáhá znevýhodněným dětem už patnáct let. Z loňského výtěžku celonárodní sbírky Pomozte dětem putovalo necelých dvě stě tisíc korun občanskému sdružení Šafrán dětem, které se stará o malé děti, jež prožily trauma z odloučení od své biologické rodiny. Jak konkrétně peníze pomáhají, se můžete dozvědět z fotoreportáže Jana Langera. 

Dobrovolné pečovatelky, tzv. „Šafránky“, navštěvují děti v kojeneckých ústavech a pomáhají jim překonat citová traumata spojená s absencí rodičovské péče a se změnami prostředí, v nichž tráví rané dětství. Hrají si s nimi, mazlí se a snaží se rozvíjet jejich komunikaci.

Kam všude směřuje pomoc z výtěžku sbírky, se můžete dozvědět i z dokumentárního cyklu Kde peníze pomáhají. Vysílá ho program ČT2 během února a března, díl věnovaný sdružení Šafrán se na obrazovkách objeví 25. března v 16:50 hodin.

Občanské sdružení Šafrán dětem již sedmým rokem každoročně individuálně pracuje se sto dětmi v rámci čtyř ústavních dětských zařízení. Celkem podporuje tisíc dětí a náhradních rodin.

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt organizovaný společně Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu života dětí, vytvářet rovné příležitosti a podporovat práva dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Children in Need. Sbírka se těší i velké důvěře veřejnosti – podle každoročních průzkumů agentury STEM (poslední ze září 2011) je Pomozte dětem dlouhodobě nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírkou v Česku. Sbírka tradičně vrcholí na Velikonoční pondělí, kdy Česká televize vysílá velký zábavný pořad, moderovaný Marcelou Augustovou a Tomášem Hanákem. 

Každoročně je mezi potřebné děti rozděleno zhruba patnáct milionů korun. Během třinácti let bylo podpořeno 1 173 projektů a 172 643 dětí a rozděleno celkem 166 009 578 korun.