Komise hodlá řešit „vstřícnost“ soukromých VŠ k absolventům VOŠ

Praha – Některé soukromé vysoké školy umožňují absolventům vyšších odborných škol získat bakalářský titul už po roce studia. Zjistila to Akreditační komise při hodnocení dvou soukromých vysokých škol - Vysoké školy Karla Engliše v Brně a českobudějovické Vysoké školy evropských a regionálních studií. Tajemník komise Jiří Smrčka nevylučuje, že v rámci boje o studenty může jít o běžnou praxi také na dalších soukromých VŠ, kterých je podle údajů MŠMT v České republice 44. Komise proto změní pravidla posuzování škol.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: František Vlček

Postup soukromých VŠ není nezákonný, žádná norma totiž podmínky uznávání vyššího odborného vzdělání nestanovuje. Jde ale o to, že vysokoškolský titul tak absolventi VOŠ, které jsou v systému škol vnímány jako střední školy, získají z hlediska nároků téměř zadarmo.

Studium na VOŠ trvá tři roky, absolvent získává titul diplomovaný specialista (DiS.). Těm, kdo chtějí vysokoškolský diplom a nastoupí na tříleté bakalářské studium, pak mohou vysoké školy některé předměty z předchozího studia uznat. Podle Smrčky by se ale mělo jednat třeba o praktické předměty, ne o hlavní předměty daného oboru.

„Oni jim uznají vlastně všechny předměty v prvním a ve druhém ročníku, takže oni potom chodí ve třetím ročníku jenom na nějaké výběrové předměty. Práci, kterou psali na VOŠce, jim uznají jako práci bakalářskou, ale takové ty profilující předměty, které vstupují do státnic, vůbec na dané škole nedělají,“ uvedl Smrčka. Komise proto chystá přesný popis podmínek přechodu mezi VOŠ a vysokou školou, aby to bylo legitimní z hlediska nároků na vysokoškolské vzdělání.

Soukromé školy se podle něj k tomuto uchýlily, protože jim chybí studenti. Většina absolventů středních škol se totiž díky populačnímu propadu dostane na veřejné vysoké školy, kde nemusejí platit školné. Další cílová skupina soukromých VŠ, lidé ve středním věku, kteří si titul dodělávali kvůli práci a kterým soukromé VŠ vycházely vstříc širokou nabídkou dálkových programů, už si titul většinou v minulosti dodělala.