Obce jdou s dobou, o mimořádnostech informují smskami

Praha - Systém informování občanů přes krátké textové zprávy je v Česku stále oblíbenější. Jen letos už starostové obcí rozeslali místním na 900 tisíc výstražných SMS. Nejčastěji se zprávy týkaly hrozících povodní, výstrah před náledím nebo krupobitím. Mobilní telefony ale jako komunikační kanál využívají i pro případy méně akutní - jako jsou třeba kulturní akce nebo farmářské trhy. Systém využívá odhadem zhruba 600 obcí.

Zdroj: ISIFA/Thinkstock Autor: iStock/Nastco

Meziročně stoupl počet SMS rozesílaných obcemi o 15 procent. Nejčastěji hromadné SMS v rámci krizových situací využívají při hrozící velké vodě. „Starostové u 1. stupně povodňové aktivity informují o nutnosti zabezpečení majetku či přeparkování aut. U 2. a 3. stupně je to například už organizace dobrovolných hasičů a evakuace lidí,“ říká Ondřej Švrček, obchodní ředitel společnosti Neogenia, která hromadné rozesílání sms obcím zpřístupňuje. Obce je ale využívají i u výstrah před krupobitím, vichřicí nebo tvorbou náledí.

Systém využívá zhruba každá desátá obec v Česku

V některých obcích starostové tento kanál využívají i pro informování o dění v obci, o kulturních akcích atd. Většinou se ale jedná maximálně o jednu smsku do týdne. V opačném případě by se mohlo stát, že by byli obyvatelé info zprávami přehlceni a v důležitých případech by jim nevěnovali patřičnou pozornost, připouští Švrček. Podle analýz a statistik společnosti Neogenia informační systém využívá zhruba desetina českých obcí, tedy zhruba 500 až 600 obcí. „Předpokládáme, že toto číslo nadále poroste,“ dopnil Švrček.

A jak vlastně celý systém funguje? Ve většině případů starostové společnosti poskytnou databázi kontaktů obyvatel, kteří se do systému chtějí zapojit. Pokud databázi o svých občanech nemají, je možné se zaregistrovat i skrze tištěné či elektronické formuláře, případně se lze k odběru přihlásit přes registrační SMS. Lidem jsou pak rozesílány zprávy s informacemi, které starostové do systému zašlou. Systém umožňuje rozesílat lokalizační SMS které jsou zacílené pouze na určitou oblast, případně lze rozesílat i hromadné hlasové zprávy. Do budoucna plánujeme rozšiřování systému, dodal Švrček.


S informačními systémy by měla jít ruku v ruce i protipovodňová opatření

Jednou z obcí, které informační smsky využívají, je například Hrádek u Rokycan na Plzeňsku. Řeka Klabava se tam naposledy rozvodnila minulý týden (více ZDE). Starosta obce Jaroslav Perlík ve spolupráci s povodím nechal postavit protipovodňovou stěnu a obyvatele přihlášené do systému informoval SMS zprávou o vývoji počasí i očekávaných hrozbách. Voda zatopila několik sklepů a strhla část svahu u mostu. Povodně se v Hrádku opakují poměrně často, podle starosty je problém zejména v tom, že Povodí dosud nepostavilo protipovodňové stěny. „Pořád se mluvilo o protipovodňových opatřeních, ale nic se za ten rok neudělalo,“ vysvětlil Perlík.

Video Švrček: Informační sms využívá odhadem na 600 obcí
video

Švrček: Informační sms využívá odhadem na 600 obcí