Hasenkopf se loučí s Hradem. Po dohodě dostane čtrnáct platů

Praha – Po měsících sporu s prezidentskou kanceláří a soudně zrušenou výpovědí končí někdejší hradní právník Pavel Hasenkopf jako zaměstnanec Hradu. Na základě oboustranné dohody k dnešnímu dni odchází, vyplatí mu náhradu za ušlou mzdu, sníženou o to, že si během té doby vydělával jinou činností, a odstupné, celkově ve výši čtrnácti platů.

Když v polovině září Městský soud v Praze označil hradní výpověď Hasenkopfovi za neplatnou, stal se tento bývalý hradní právník opět zaměstnancem instituce, s níž se soudil kvůli nařčení z autorství Klausovy novoroční amnestie. Včera se dohodl se zástupci prezidentské kanceláře na ukončení pracovního poměru. Odchází k dnešnímu dni a hradní kancelář mu ještě vyplatí náhradu ušlé mzdy.

Na Hasenkopfa tak čekají peníze, o které přišel od května 2013 po nepravomocné výpovědi až do nynějšího ukončení pracovního poměru. „Náhrada je snížena přiměřeně tomu, že jsem si v mezidobí vydělával jinde,“ uvedl právník, který již rok pracuje v běžné advokacii. Součástí je odstupné, protože jeho pracovní místo bylo v mezidobí zrušeno. Celkově by mělo jít o čtrnáct platů.

„Prezidentu Zemanovi bych závěrem rád upřímně popřál - a to opravdu nikoli ironicky, ale zcela vážně - úspěšný a důstojný, malichernostmi nezatížený zbytek jeho prezidentského mandátu,“ uvedl ve svém vyjádření Pavel Hasenkopf.


Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář se má podle Hasenkopfa proti rozhodnutí soudu o neplatnosti původní výpovědi ještě dovolat. „V důsledku budu muset vynaložit čas, energii i peníze na další, podle mého názoru zcela zbytečné soudní jednání,“ komentoval Hasenkopf.

Přetahování o amnestii

Jádro sporu mezi Pavlem Hasenkopfem a kanceláří prezidenta, respektive prezidentem Zemanem, spočívalo v obvinění z autorství novoroční amnestie, jíž se předchozí prezident Václav Klaus rozloučil se svým úřadem. Vratislav Mynář v dubnu 2013 označil Hasenkopfa spolu s Ladislavem Jaklem a Petrem Hájkem za „spoluotce“ amnestie, následně tak mluvil i Miloš Zeman. 

Vratislav Mynář a Pavel Hasenkopf
Zdroj: ČT24

Koncem srpna 2014 došlo v otázce problematického autorství ke smíru. Výroky uvedené na pravou míru říkají, že Hasenkopfův návrh neobsahoval zmírnění nebo prominutí trestné činnosti a že vyhlášenou podobu nemohl ovlivnit. Nadále však platilo, že se podílel na přípravě.

Hned nato ale Hasenkopf podal žalobu na Vratislava Mynáře za pomluvu. Mynář totiž po dosažení smíru prohlásil, že Hasenkopf žalobu na prezidenta stáhl, protože neměl šanci na úspěch, a že Zeman nepochybil, když jej označil za hlavního autora aboličního článku amnestie. O oznámení na Mynáře, jeho advokáta Marka Nespalu a neznámého pachatele vědomě předávajícího nepravdivé informace kanceláři prezidenta ještě soudy nerozhodly.

Městský soud v Praze nicméně 17. září 2014 přišel s verdiktem v případě Hasenkopfova vyhazovu, který dostal v počátcích neshod o autorství amnestie. Výpověď mu byla dána na základě údajných pracovních absencí. V dubnu 2013 měl v práci chybět pět dnů a potíže s docházkou měl mít i dřív. Nejprve Obvodní soud pro Prahu 1 označil výpověď za nepřiměřenou ve způsobu řešení pracovněprávních vztahů a následně i odvolací soud prohlásil, že okamžitá výpověď nebyla řádně předjednána s odbory, a tak se stal Hasenkopf znovu zaměstnancem na Pražském hradě. Nakonec odchází k 31. říjnu 2014.