Jan Dokulil – neznámý farář, který přelstil gestapo

Třebíč - Atentát na Reinharda Heydricha je nejznámější akcí československého odboje za 2. světové války. Jeho následky, vyhlazení Lidic a masové popravy odbojářů, byly fatální. Mezi těmi, kdo se tehdy ocitli v hledáčku gestapa, byli také příbuzní atentátníka Jana Kubiše. Většinu z nich gestapo povraždilo. Část rodiny se však zachránila, a to díky statečnosti kněze a katolického básníka Jana Dokulila z Uhřínova na Třebíčsku. Jeho odvahu po roce 1948 komunisti „ocenili“ kriminálem. Neznámý příběh natočil pro pořad Reportéři ČT Karel Vrána.

Video Neznámý hrdina z Vysočiny
video

Neznámý hrdina z Vysočiny

V květnu 1942 provedli českoslovenští parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V odplatě nacisté rozpoutali peklo a rozhodli se kompletně vyhladit rodiny atentátníků. Tedy i rodinu Jana Kubiše. Jako ostatní rodiny parašutistů byli i všichni členové rodu Kubišů z Dolních Radslavic uvězněni. Do nedalekého Uhřínova přijelo gestapo pátrat v matrikách. Poručili faráři Janu Dokulilovi, aby vyhledal všechny příbuzné rodiny Kubišů. Nechali mu seznam osob a odjeli. Farář měl seznam doplnit o případné další příbuzné. Našel ještě tři, Františka Lišku z Pohořílek, Františku Součkovou z Horních Heřmanic a Marii Valíkovou z Benetic, kteří v seznamu nebyli. Na vlastní nebezpečí je neohlásil a zapřel i při druhé a třetí návštěvě gestapa. Jejich rodiny nebyly deportovány, zachránily se.

Jednou z těch, které Jan Dokulil gestapu zatajil, byla i Františka Součková, matka Zdeňka Součka. „Maminka byla sestřenicí Jana Kubiše, a proto gestapo tyto rodiny a jejich příbuzenstvo chtělo zlikvidovat. Pan farář vedl matriční listy, a když přišlo gestapo, tak ty matriční listy vlastně zatajil. Někdy se zmiňuje, že vyndal matriční lístky, to už se dnes asi nedozvíme, každopádně je zatajil. On ty rodiny znal, věděl, koho tají a koho zachraňuje, samozřejmě s obrovským nebezpečím svého života,“ říká Zdeněk Souček. Podle jeho slov jejich příbuzné přivezli z Terezína do Mauthausenu 23. října, kde je připravili, osprchovali a nahé nebo polonahé nechali stát celou noc. Druhý den kolem poledne začali popravovat.

Farář Dokulil pomohl i rodině prezidenta Svobody

Součkovi nebyli jediní, komu farář Dokulil za války pomohl zachránit život. Vděčný mu byl i velitel československé jednotky v Sovětském svazu a pozdější prezident Ludvík Svoboda. Jeho manželka Irena se totiž zapojila do domácího odboje a hledalo ji gestapo.

„Maminka spolupracovala s obranou národa a potom, když přišel z východu první československý výsadek, spolupracovala s nimi, prostě našli azyl v našem domě,“ vzpomíná Svobodova dcera Zoe Klusáková. Jan Dokulil pomohl společně s dalšími lidmi zprostředkovat bezpečný úkryt Ireně Svobodové a její dceři Zoe.

Jan Dokulil
Zdroj: ČT24
Autor: Archiv J. Herbrycha

Po únorovém převratu se tzv. akční výbor v Uhřínově zaměřil i na faráře Dokulila. V jeho zprávách je uváděn jako narušitel vývoje socialistické vesnice a obviňován z nabádání rolníků, aby nevstupovali do zemědělských družstev. V roce 1950 měl být Jan Dokulil zatčen, ale protože to tušil, podle zápisu ve farní kronice si připravil cestu k úniku. Ten se mu povedl. Přátelé a farníci z okolních vesnic Dokulilovi pomáhali po celých sedm let, kdy byl na útěku. První tři roky pobýval střídavě u různých lidí v okolí Uhřínova a Velkého Meziříčí a od roku 1953 v rodině krejčího Josefa Jelínka v Kamenici.

Leopoldov, Mírov, Valdice

V roce 1957 byl ale dopaden. Od soudu odešel farář Dokulil s trestem dvanácti let vězení za velezradu. Soud mu mimo jiné paradoxně připisoval spolupráci s gestapem. Trest si odseděl ve věznici v Leopoldově, na Mírově a ve Valdicích. Nemáme dost zpráv o tom, jak probíhalo jeho věznění. Sám Jan Dokulil se o tom prý bavit příliš nechtěl. Příbuzným po návratu z vězení řekl, že musel sdílet celu s různorodými lidmi, třeba i s vrahy.

Jan Dokulil byl z vězení ze zdravotních důvodů propuštěn v roce 1965. V šedesátých letech se dočkal rehabilitace a tehdy také vyšly najevo jeho hrdinské činy. 1. ledna 1968 dostal Jan Dokulil tzv. státní souhlas a směl se vrátit na kazatelnu. Uchýlil se do obce Svitávka u Boskovic, kde vykonával duchovní službu až do své smrti v roce 1974. Pochován je ve Svitávce.

Reportéři ČT jsou publicistický pořad, který mapuje aktuální politické i společenské kauzy. Vysílá se pravidelně každé pondělí od 21:30 na ČT1. Tým reportérů České televize v tomto týdnu přibližuje také budování děčínského jezu a výhodný byznys sociálního demokrata Jiřího Hájka.